Bukvarević razgovarao s predstavnicima ratnih vojnih invalida paraplegičara

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Radni sastanak federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salke Bukvarevića i saradnika s predstavnicima ratnih vojnih invalida paraplegičara, na kojem je razgovarano o otvorenim pitanjima koja se tiču ove boračke kategorije, održan je danas u sjedištu Vlade FBiH.

Delegaciju su činili predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida paraplegičara FBiH Mujo Aganović, Suad Srebrenica iz Udruženja RVI paraplegičara ZDK, Selvir Osmić iz Udruženja RVI paraplegičara SBK te Salih Mujić, sekretar Saveza.

Razgovarano je o otvorenim pitanjima koja se tiču ove boračke kategorije, s posebnim akcentom na ovogodišnju dodjelu automobila kao ortopedskih pomagala, za čije namjene je u Budžetu Vlade FBiH izdvojeno 1.500.000,00 KM.

Usaglašen je stav da se što prije imenuju komisije za ovu nabavku zajednički s predstavnicima ovog, ali i Saveza RVI FBiH, kako bi se mogla započeti dalja procedura, odnosno raspisivanje međunarodnog tendera.

Delegacija je izrazila zahvalnost Ministarstvu i resornom ministru za ukazano poštovanje prema ovoj boračkoj kategoriji, ali i za sve napore kako bi se ratnim vojnim invalidima 100 posto prve kategorije i ove godine dodijelili automobili koji će tehnički zadovoljavati njihove potrebe i služiti kao ortopedsko pomagalo.

Ministar Bukvarević je upoznao delegaciju o dosadašnjim aktivnostima na donošenju Zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja kako bi se uredila reprezentativnost u predstavljanju, ali i aktivnostima na izmjenama i dopunama zakona koji se tiču boračke populacije koje su trenutno u toku.

Još jednom je podsjetio da je ovo Ministarstvo servis svim braniocima i članovima njihovih porodica, te da će tako biti i u narednom periodu, kazavši da je obaveza svih preživjelih, prije svega „da ukazujemo poštovanje boračkoj populaciji, ali i da se popravlja njen status, u skladu sa raspoloživim mogućnostima“ – saopćeno je iz Kabineta ministra Bukvarevića.