Burna rasprava u Skupštini TK o migrantskoj krizi: Neće nama niko sa viših nivoa diktirati šta da radimo

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Poslanici u Skupštini TK u okviru današnje hitne sjednice vode burnu raspravu o jednoj tački dnevnog reda, a to je stanje migrantske krize u ovom kantonu. U uvodnom izlaganju, premijer TK Denijal Tulumović je kazao da se velika hajka digla nakon što je iznio prijedlog za lokaciju na kojoj bi bio formiran tranzitni migrantski centar, a to je Rudnik Bukinje. Rekao je da je to samo prijedlog, a ne odluka, međutim da je nakon sagledavanja situacije to neprihvatljivo rješenje, kao i kasarna Ljubače koja se spominje kao rješenje za smještaj migranata, što je odluka Federacije BiH.

Međutim, ono što je rečeno i na današnjoj sjednici Skupštine, bez lokalnih zajednica nijedan prijedlog ne može biti potvrđen i smatran rješenjem. Na sjednici se moglo čuti i da bi svi predlagali rješenja s ciljem da se situacija rješava van njihovih dvorišta. I ovom prilikom je istaknutno da viši nivoi vlasti u čijoj je nadležnosti rješavanje ove problematike zaobilze Tuzlanski kanton, pa bi sami donosili rješenja za migrante u TK. Poslanici su poručili višim ninovima vlasti: Dosta je diktata sa drugih nivoa za Tuzlanski kanton!. Rekli su da neće dopustiti da se ovom kantonu nameću rješenja sa viših nivoa vlasti.

Jedan od prijedloga je da se uputi incijativa Vijeću ministara za zatvaranje državnih granica.

U toku je pauza na kojoj bi Kolegij Skupštine trebao donijeti zaključke ove hitne sjednice i prijedloge za rješenje migrantske krize.