Čak stotinu profesora Univerziteta u Tuzli pisalo premijeru TK

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Na adresu Vlade TK upućen je dopis koji je potpisalo čak stotinu članova Akademske zajednice Tuzlanskog kantona, kojim reaguju na odluku Ustavnog suda o Zakonu o visokom obrazovanju TK.

Dopis prenosimo u cjelosti: “Odlukom Ustavnog suda BiH osporen je član 52. Zakona o visokom obrazovanju TK koji je donesen u junu 2016. godine.

Pomenutim članom koji reguliše način imenovanja rukovodećih tijela i kadrova Univerziteta u Tuzli grubo je ukinuta autonomija i akademske slobode zagarantovane Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju BiH, Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda (ETS no.5, 1950) i njenih protokola. Preporukom Komiteta ministara Vijeća Evrope o priznavanju i ocjeni kvaliteta privatnih visokoškolskih ustanova (R(97)1), Preporukom o pristupu visokom obrazovanju (R(98)3) i Preporukom o istraživačkom zadatku univerziteta (R(2000)8).

Osim člana 52., postoji još članova kojima se takođe ugrožava autonomija i akademske slobode Univerziteta u Tuzli.

Uzimajući u obzir činjenicu da je pomenuti Zakon u vrlo kratkom roku pretrpio već tri izmjene, mi, niže potpisani zahtjevamo od Skupštine i Vlade Tuzlanskog kantona, da u što kraćem vremenskom roku provedu Odluku Ustavnog suda i time vrate autonomiju i akademske slobode u zagarantovane okvire i na taj način pokažu da su Vlada koja poštuje legalizam i pravnu državu.

Sprovođenjem Odluke Ustavnog suda BIH u što kraćem vremenskom roku, stvorit će se uslovi za pokretanje procedura za izbor rukovodećeg kadra koji će biti sproveden u skladu sa Okvirnim zakonom uz potpunu autonomiju Univerziteta.

Svjedoci smo da je u proteklom periodu bilo neočekivanih i neprimjerenih rješenja i kod donošenja Zakona i kod izmjena Zakona, pri čemu je u potpunosti izostala komunikacija sa akademskom zajednicom. Suočeni sa situacijom koja uznemirava akademsku zajednicu, spremni smo da Vam ponudimo partnerstvo u prevazilaženju ove situacije što podrazumjeva zajednički rad na rješenjima, bilo kroz amandmane, ili kroz eventualno, donošenje novog teksta zakona.”

Stoji u dopisu koji je poslan premijeru TK, Denijalu Tulumoviću. Koji je potpisalo stotinu profesora, doktora nauka, bivših rektora i emeritusa.

Podsjećamo, Tuzlanski kanton će na osnovu presude Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, odnosno apelacije profesorice Univerziteta u Tuzli i bivše dekanese Tehnološkog fakulteta Amre Odobašić, u narednih šest mjeseci morati svoj zakon prilagoditi federalnom zakonu o visokom obrazovanju.

Ministarstvo obrazovanja TK se zasad još nije očitovalo o ovoj presudi Ustavnog suda BiH.