-4 C
Tuzla
08.12.2023.

CCI: Veća odgovornost lokalne vlasti za kvalitet života građana

Centri civilnih inicijativa (CCI) predstavili su projekt pod nazivom “Veća odgovornost lokalne vlasti za kvalitet života građana/ki” koji se implementira u 15 lokalnih zajednica: Velika Kladuša, Kalesija, Zavidovići, Goražde, Gornji Vakuf-Uskoplje, Konjic, Široki Brijeg, Hadžići, Livno, Kozarska Dubica, Gradiška, Teslić, Ugljevik, Pale i Foča.

Projekt se provodi s ciljem jačanja odgovornosti izabranih predstavnika u vlasti na lokalnom nivou, pružanja informacija građanima o rezultatima rada vlasti i kandidatima na Lokalnim izborima 2020. godine, te uspostave pretpostavki za nezavisni monitoring rada lokalnih vlasti i praćenje zadovoljstva građana radom vlasti u budućnosti, uz aktivno uključivanje mladih.

Putem javnog poziva, krajem aprila ove godine, odabrano je oko 50 mladih lokalnih lidera iz 15 uključenih lokalnih zajednica, koji su kroz niz obuka stekli znanja o nadležnostima i funkcionisanju lokalnih institucija vlasti, te prikupljanju podataka vezano za praćenje rada institucija vlasti na lokalnom nivou.

Pored stečenog teorijskog znanja kroz projekt uključeni mladi lideri su dobili priliku da naučeno odmah primijene kroz praktičan rad, te podijele stečeno znanje sa svojim sugrađanima.

Trenutno su angažirani na prikupljanju podatka, koji će biti iskorišteni i za istraživanje mjerenja kvaliteta života građana na lokalnom nivou. Nalazi navedenog istraživanja biće predstavljeni u narednom periodu kroz projektnu online platformu, te niz javnih događaja na kojima će uključeni lideri aktivno učestvovati.

– Građani, posebno mladi, žele se u većoj mjeri uključiti u razvoj lokalnih politika, ali često su obeshrabreni zbog nedostatka podrške, straha ili zbog nedostatka adekvatnih mehanizama za učešće. CCI će mladim aktivistima prenijeti znanje u oblasti monitoringa rada vlasti i implementacije javnih politika kako bi se kreirala osnova za njihovo uključivanje u rad lokalnih zajednica – kazala je projekt menadžerica CCI-a Ana Lučić.

U CCI- smatraju važnim da građani na lokalnom nivou upoznaju predstavnike vlasti i sa njima ostvare direktnu komunikaciju, naročito u predizbornom periodu, kako bi što objektivnije donijeli sud o tome za koga glasati na izborima, te pratiti kandidate za javno izgovorenu riječ ukoliko posao ne urade dobro.

Kroz navedeni projekt, u perodu februar –novembar, CCI će organizovati različite vrste aktivnosti u oblasti monitoringa i rada lokalnih vlasti, osigurati informacije o političkim programima koji se fokusiraju na poboljšanje kvalitete života na lokalnom nivou, te provesti istaživanje o kvalitetu života građana u uključenim opštinama. Uspostaviti mehanizme nezavisnog monitoringa rada lokalnih vlasti i osnažiti ulogu mladih u političkim procesima, počev od izbora na lokalnom nivou.

U narednom periodu planirano je organiziranje Foruma kandidata za (grado)načelnike u 15 uključenih opština i gradova u BiH. Forumi će se održati u vrijeme izborne kampanje, tokom oktobra/novembra. Ovo će biti javne debate sa kandidatima na predstojećim Lokalnim izborima, na kojima će građani moći ostvariti dvosmjernu komunikaciju sa kandidatima, a kandidati predstaviti izborne programe.

Također, tom prilikom biće predstavljeni nalazi provedenog istraživanja kvaliteta života građana u 15 uključenih opština, nakon čega bi kandidati dobili priliku da odgovore kako da unaprijede stanje u oblastima koje su kroz navedeno istraživanje, od strane građana identificirane kao prioritetne.

Projekt “Veća odgovornost lokalne vlasti za kvalitet života građana/ki” se realizira zahvaljujući podršci programa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI), koji provodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), saopćeno je iz CCI-a.

Vezane vijesti

TUZLA