Centar za srce BH Tuzla od danas je Medical Institute Bayer /FOTO/

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Centar za srce BH Tuzla već godinama zauzima lidersku poziciju u dijagnostici i tretmanu kardiovaskularnih bolesti. U želji da svoja dosadašnja iskustva i znanja prenesu i na druge medicinske discipline nakon 12 godina vrhunskih rezultata pokrenut je proces transformacije Centra u multidisciplinarnu zdravstvenu ustanovu u kojoj će pacijenti pored dosadašnjih moći dobiti i visokosofisticirane usluge iz drugih medicinskih disciplina.  U okviru razvoja Centra i novog koncepta djelovanja nova upravljačka struktura odlučila je promijeniti naziv ustanove u Medical Institut Bayer – MIB.

„U suštini ovo je jedna specifična stvar za BiH, jer Centar za srce je bio prva privatna specijalna bolnica koja je tretirala samo bolesti kardiovaskularnog sistema, a sada smo opet prvi u BiH kao specijalna multidisciplinarna bolnica koja nudi i nove discipline“, izjavio je prof.dr.med.sci Elmir Jahić, direktor Medical Institute Bayer – MIB.  

U prvoj fazi transformacije fokus je na razvoju gastroenteroloških i uroloških usluga, zatim opće i abdominalne hirurgije te radiologije sa interventnom radiologijom. Cilj je omogućiti pacijentima kvalitetniju medicinsku zdravstvenu uslugu u humanijem prostoru i uz najsavremeniju medicinsku opremu.

„Prije svega ovim novim rebrendiuranjem i novom koncepcijom naši pacijenti će dobiti jednu kvalitetniju, bržu uslugu i nadam se da će to itekako podići kvalietet uluga koje naš Institut pruža“, kazao je prof. dr. Emir Mujanović, pomoćnik direktora za medicinske polove MIB –a.    

Medical Institute Bayer – MIB dobio je ime po dr. Karel Bayeru, prvom predsjedniku Udruženja ljekara BiH i prvom upravitelju novoformirane „Vakufske bolnice“ 1885.

„Promjena imena Centra za srce BH Tuzla u Medical Institute Bayer predstavlja u suštini svojevrsnu počast i priznanje doktoru Bayeru kao inovatoru, čovjeku koji je pomjerao svoje okruženje naprijed, podizao standarde u struci, a što zaprravo radi i naš Institut, odnosno naša zdravstvena ustanova“, kazao je prof. dr. Jahić.

Garant uspjeha novih disciplina su vrhunski medicinski profesionalci, prije svega doktori sa dugogodišnjim iskustvom iz ovih oblasti. Trenutno MIB ima 174 uposlenika; 33 doktora medicine i to 17 specijalitsa i subspecijalista, 13 specijalizanata te tri sekundarca. Od ovog broja devet je doktora nauka i to pet profesora i dva docenta. Zapoleno je i pet magistara, te tri primarijusa, ukupno 77 medicinskih sestara i tehničara od čega 12 magistara sestrinstva. U planu MIB –a je osnivanje novih centara uz različitih medicinskih oblasti kao i upošljavanje stručnjaka različitih profila.