Centar za uklanjanje mina u BiH: Neophodna dodatna rješenja za finansiranje

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Centar za uklanjanje mina u BiH, zbog trenutno pojačanog kretanja ljudi u planinskim područjima, vrši pojačanu kontrolu i obnavljanje znakova hitnog obilježavanja, u cilju zaštite i upozorenja građana o mogućoj minskoj prijetnji.

Svjesni važnosti borbe sa postojećom pandemijom, iz Centra za uklanjanje mina apeluju na sve nadležne institucije na neophodnost traženja dodatnih rješenja za finansiranje protivminskog djelovanja u našoj zemlji kad se za to stvore adekvatni uslovi, jer preostala minsko eksplozivna prijetnja utiču kako na sigurnost stanovništva, tako i na cjelokupni razvoj Bosne i Hercegovine.

U potpunosti shvatajući stanje u kojem se trenutno naša zemlja i okruženje nalazi, Centar za uklanjanje mina u BiH podsjeća da se u Bosni i Hercegovini nalazi još 967km2 površine sumnjive na minsku opasnost, koja utiče na sigurnost oko 500.000 ljudi koji žive, rade ili se kreću u blizini minskih područja.

U saopćenju iz Centra za uklanjanje mina podsjećaju da je BiH država potpisnica međunarodne konvencije o zabrani PP mina, te prema postojećoj Strategiji protivminskog djelovanja, Bosna i Hercegovina se obavezala da sva preostala minsko eksplozivna sredstva ukloni do 2025.godine. Međutim kako sve planirane operacije deminiranja trenutno stoje, zasigurno će biti dovedena u pitanje i realizacija godišnjih operativnih ciljeva i zacrtanih rokova, ističe Centar za uklanjanje mina u BiH.

U saopćenju se navodi da je Vijeće ministara BiH, na sjednici održanoj 7. aprila donijelo odluku da se novac iz programa IPA 2018-2020 u iznosu od 10 miliona eura, preusmjeri za potrebe odgovora na Covid 19 i pitanje migracija.

Riječ je o sredstvima EU za podršku protivminskim aktivnostima u BiH, koja su uključivala nabavku zaštitne opreme i sredstava za rad na terenu Centra za uklanjanje mina u BiH, Republičke uprave CZ RS i Federalne uprave CZ, te finansiranje projekata deminiranja prioritetnih područja u BiH, kaže se u saopćenju Centra za uklanjanje mina u BiH.

IZVOR: RTV SLON/FENA