Centralno grijanje: Grijanje pušteno u svim objektima kolektivnog stanovanja sa ispravnim instalacijama

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Iz Centralnog grijanja obavijestili su svoje korisnike usluga da je grijanje pušteno u svim objektima kolektivnog stanovanja, osim u objektima u kojima je neispravna instalacija centralnog grijanja. Dok predstavnik etažnih vlasnika ne obavijesti Centralno grijanje, u pismenoj formi da su neispravnosti otklonjene u ulicama 6.Bosanske brigade 63, Krečanska 23, Armije RBiH 23. Grijanje nije pušteno niti u objektima u kojima su podrumi poplavljeni, dok predstavnik etažnih vlasnika ne obavijesti u pismenoj formi da je voda iz podruma iscrpana i tada će biti omogućen pristup podstanici (18. Hrvatske brigade br. 41).

Također iz Centralnog grijanja obavještavaju korisnike u individualnim stambenim objektima i privrednim objektima koji su vlasnici svojih podstanica i koji su bili korisnici usluga Centralnog grijanja d.d.Tuzla da pozovu svoje servisere i puste u rad podstanice za svoje objekte.

Za nove korisnike koji se prvi puta priključuju na sistem daljinskog grijanja Tuzla vrijedi da će biti otvoreni radni nalozi po njihovim zahtjevima za priključenje na osnovu kojih će predstavnici Centralnog grijanja d.d. Tuzla izvršiti puštanje toplotne energije zajedno sa njihovim izvođačima.