Centralno grijanje spremno dočekuje novu grijnu sezonu

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Daljinski sistem grijanja grada Tuzle nije imao ozbiljnih prekida u snabdijevanju toplinskom energijom sve od 2010. godine. Prethodna sezona grijanja je, zbog vanjskih temperatura trajala do 9. maja, te su domovi Tuzlaka bili topli sve dok je za to bilo potrebe. Izvještaj o poslovanju Centralnog grijanja Tuzla za 2019. godinu ocijenjen je pozitivno i na nedavno održanom kolegiju gradonačelnika.

„Nema razloga da kad čitavu zimu grijanje radi dobro, da se radi pet dana pola grada prehladi. To je dobra praksa našeg gradskog prduzeća. Uradili su dosta, čitavo ljeto oni su na gradilištima da bi zimska sezona bila bolja“, izjavio je Jasmin Imamović, gradonačelnik Tuzle. 

Planom remonta 2018. godine obrađene su sve potrebne aktivnosti na sistemu daljinskog grijanja grada Tuzle kako bi se zadržao nivo kvaliteta u isporuci i snabdijevanju toplinskom energijom, te stvorili uslovi za dalji razvoj i širenje sistema daljinskog grijanja u skladu sa usvojenim Zanama toplifikacije. Postavljen je cilj da sistem daljinskog grijanja bude pouzdan, efikasan, kvalitetan.

„U 2018. godini zamijenjeno je preko 2100 metara vrelovodnih cijevi. Zamijenjene su 43 cirkulacione pumpe, dakle stare su zamijenjene sa modernim elektronskim u cilju uštede električne energije“, kazao je Suljo Sarić, tehnički direktor Centralnog grijanja d.d. Tuzla. 

U remont poslije sezone grijanja bit će uloženo oko dva miliona maraka. Pored brojnih remonta koji su tokom ljeta izvršeni u raznim dijelovima grada, radnici preduzeća bili su angažovani na stručnom nadzoru na toplifikaciji grada i to na projektima vrelovodne mreže i toplinskih podstanica. Također se radilo na izvođenju vrelovodne mreže i centralnih toplinskih podstanica za potrebe snabdijevanja toplinskom energijom individualnih stambenih objekata.

„Sad smo trenutno sa radovima u naselju Solina. S obzirom da nismo još dobili cijevi za rekonstrukciju koju imamo tu na Stupinama, produžićemo malo ovaj vrelovod koji ćemo rekonstruisati u Solini za jedno 40 – 50 metara trase i zamijenićemo i te cijevi“, dodao je Sarić.

Zaključno sa 31. decembrom 2018. godine iz sistema daljinskog grijanja se toplinskom energijom snbdijevalo 21 379 domaćinstava, 159 kulturno – obrazovne institucije i 2 214 privrednih objekata.