Četiri nova dijalizna aparata u UKC-u Tuzla

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

U vrijeme kada transplantacijska medicina u UKC-u Tuzla bilježi najmanji broj transplantacija u posljednjih nekoliko godina, Klinika za interne bolesti UKC-a Tuzla dobila je četiri nova aparata za dijalizu. Mada UKC Tuzla ima najbolji dijalizni centar u BiH, donacija četiri nova, te još dva aparata koji će uskoro stići u centar, zasigurno će još više unaprijediti dijalizu u UKC-u Tuzla. Aparate koji život znače u četiri smjene koristi više od tri stotine ljudi iz Tuzlanskog kantona. Akciju je pokrenuo prije godinu dana tadašnji načelnik Interne klinike, a današnji premijer Tuzlanskog kantona Denijal Tulumović.

„Dakle, mi moramo brinuti o dijalizama i u Tuzli, i u Gračanici i u Živinicama. Dakle na cijelom području Tuzlanskog kantona. Svakako da je donacija današnja jako vrijedna. Dakle, ova četiri dijalizna aparata plus dva koja trebaju da dođu u nekom narednom periodu. S obzirom na podatak koji je izbacio Zavod zdravstvenog osiguranja Federacije da je na području Federacije u dijaliznim centrima 75% neispravnih aparata, samo 25% ispravnih. Tako da je ovo svakako značajna stvar za sve ljude koji su na dijalizi. Ja se ovom prilikom stvarno zahvaljujem svim privrednicima, svim ljudima koji su donirali sredstva u nabavci ovih aparata. Ali isto tako izražavam nadu da će se postupiti i po onoj odluci Vlade Federacije BiH, a to je da će osnivači dijaliznih centara u Federaciji BiH u svojim projekcijama budžeta za narednu godinu predvidjeti sredstva za kupovinu još dodatnih aparata za dijalizu, dakle na cijelom području Federacije, ne samo Tuzlanskog kantona“., dodala je Eldina Softić, potpredsjednica dijaliziranih i transplantiranih bolesnika FBiH.