CIK dočekuje lokalne izbore u v.d. mandatu

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Zbog nerada parlamenta BiH, Branku Petriću i Suadu Arnautoviću, članovima Centralne izborne komisije (CIK) BiH, mandat je istekao prije godinu dana, a u novembru će isteći i Ahmetu Šantiću, Stjepanu Mikiću i Novaku Božičkoviću i gotovo je sigurno da do tada neće biti imenovani novi članovi CIK-a, tako da će petorica od ukupno sedam članova raditi s isteklim mandatom.

Kako stvari sada stoje, a to mišljenje dijeli i većina naših sagovornika, sadašnji sastav CIK-a, i pored toga što im je istekao mandat, sprovešće i lokalne izbore 2020. godine jer, između ostalog, i Izborni zakon BiH kaže da se u izbornom periodu (podrazumijeva period od dana raspisivanja izbora do dana potvrđivanja rezultata izbora) ne mogu imenovati novi članovi Komisije. Praktično, da parlament BiH profunkcioniše sutra, ne bi mogli biti imenovani novi članovi CIK-a jer još nisu potvrđeni rezultati izbora s obzirom na to da nisu izabrani predsjednik i potpredsjednici Federacije BiH. Dalje, već u prvim mjesecima iduće godine, najdalje do maja, CIK bi trebalo da raspiše lokalne izbore, koji će biti održani u oktobru 2020. godine, tako da je gotovo nemoguće da se procedura izbora i imenovanja novih članova CIK-a završi.

“S obzirom na ugled CIK-a koji treba da ima u javnosti, trebalo bi učiniti sve da to bude prioritet onoga trenutka kada Parlamentarna skupština BiH bude zasjedala. Njih imenuje samo Predstavnički dom i bilo bi značajno da se to uradi, ali niko ne zna više kako će to biti”, rekao je Lazar Prodanović, delegat u Domu naroda BiH, dodajući da je teško vjerovati da će do toga doći u skorije vrijeme.

On ističe da bi trebalo razmišljati i o izmjeni Izbornog zakona u smjeru da se omogući imenovanje članova Komisije i u, kako kaže, “izbornoj godini”, jer praktično svake druge godine su izbori i veoma je malo vremena da se nešto uradi.

Probleme s istekom mandata uočila je Kancelarija za reviziju institucija BiH, koja je skrenula pažnju i na to da je jedan član CIK-a odavno stekao uslove za penzionisanje.

“Funkciju člana Komisije obavlja i lice koje je i prethodne godine ispunjavalo uslove za penzionisanje, jer ima navršenih 65 godina i 40 godina radnog staža. Stav Komisije je da sticanje uslova za penzionisanje imenovanih lica ne znači prestanak mandata”, naveli su revizori u svom izvještaju. Sudeći prema zvaničnim biografijama, uslove za penzionisanje stekao je Stjepan Mikić, koji je rođen 1949. godine.

Kada je riječ o procedurama, prema Izbornom zakonu BiH već je trebalo da bude raspisan konkurs za nove članove CIK-a. Međutim, problem je u tome što glavnu riječ u tom procesu vodi Komisija za izbor i imenovanje, koja još nije formirana i koju treba da čine po dva člana CIK-a i VSTS-a te tri člana Zajedničke komisije za administrativne poslove parlamenta BiH, koja još ne postoji. Ova Komisija za izbor i imenovanja, prema Izbornom zakonu, treba da najkasnije 30 dana prije isteka mandata dostavi imena članova za imenovanje, i gotovo je sigurno da od toga neće biti ništa.

U CIK-u BiH još ranije su rekli da mandat članovima te institucije ne može da istekne, te da se po sili Izbornog zakona on produžava u slučaju neimenovanja novih članova CIK-a.

(RTV Slon/Nezavisne novine)