CIK: Utvrditi i odgovornost izborne administracije u Doboju i Srebrenici

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Centralna izborna komisija BiH je danas na hitnoj sjednici usvojila je Zaključke o utvrđivanju zakonitosti rada i pojedinačne odgovornosti izborne administracije u Osnovnim izbornim jedinicama Doboj i Srebrenica.

Oba zaključka su usvojena sa šest glasova za i jednim protiv. Član CIK-a Vlado Rodić je bio jedini protiv.

Anja Hagalj, član CIK-a, rekla je da je CIK BiH zaključkom od 19.11. pokrenula postupak činjeničnog stanja imajući u vidu da su dostavljeni prigovori političkih subjekata i promatrača i da su uviđene neregularnosti.

Vlado Rogić, član CIK-a BiH, isitče da su raspravljali i da će glasovati protiv ovog zaključka jer se nisu stekli uvijeti da se odnese ovakav zaključak.

“Tako ću glasati i za Srebrenicu. Juče smo na kolegiju raspravljali i mislim da se u Srebrenici neće ništa promijeniti i mislim da kažnjavamo izborna povjerenstva nepravedno”, kazao je Rogić.

Željko Bakalar, predsjendik CIK-a BiH, rekao je da će glasati za ovaj zaključak jer  je angažovan i sudski vještak grafološke struke i u ovom momentu imaju saznanja da postoji sumnja da su prekršeni članovi Zakona pa čak i izbornog povjerenstva.

“Mislim da ćemo ovim samo potvrditi posotji li nezkaonitost”, kaže Bakalar.

Irena Hadžiabdić, član CIK-a BiH, kaže da je nju opredjelilo da glasa za ovakve zaključke jer od se izborne adminsitracije moraju dobiti podaci.

“Do 11 sati je bilo toliko birača da bi trebalo svako pet sekundi da glasa, a znam da je to nemoguće, jer je meni, koja sam upoznata sa procesom glasanja, moram reći trebalo dvije minute. Nisam sigurna hoćemo li poništiti izbore, ali postoj i sumnja i  to bi se moglo dogoditi”, kaže Hadžiabdićeva.

Tvrdi da sve ovo dovodi u pitanje proces glasanja, i da li je na svim mjestima tako.

“Moramo to utvrditi i  svi članovi  izborne adminsitracije trebjau dati izjave. Potrebno je vrijeme i predlažem da usvojimo zaključak i da krenemo sa radom”, kazala je Hadžiabdićeva.

Bakalar je istakao da se trebaju razmatrati svi dokazi uključujući i grafološko vještačenje.

Član CIK-a Vanja Bjelica-Prutina izjavila je da donošenje ovih Zaključaka ne prejudicira postupak koji će se pokrenuti.

“Dakle, podržaću i smatram da je nužno pokrenuti postupak i prikupiti sve relavantne informacije”, rekla je Bjelica-Prutina.