Cikotić: Reforme u BiH neophodno provesti uz kompromis i konsenzus

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Selmo Cikotić smatra da sigurnost u Bosni i Hercegovini, kao pretpostavka za vladavinu prava, zavisni od kapaciteta njena tri konstitutivna naroda i svih građana da se međusobno dogovaraju u sopstvenom interesu, a ne da to drugi rade umjesto njih.

Cikotić je, uoči naučno-stručne konferencije pod nazivom ”BiH i Evropski okvir pravosuđa, pravde, slobode i bezbjednosti”, koju je u Banjoj Luci organizovalo Udruženje ”Centar za lobiranje”, rekao da je sve reforme u BiH neophodno provesti uz kompromis i konsenzus, pri čemu će domaće vlasti biti kreatori odluka te raditi na stabilnosti i sigurnosti.

”To je pretpostavka za vladavinu prava”, rekao je Cikotić novinarima.

Profesor Mile Dmičić je rekao da je BiH još daleko od evropskih strandarda i kriterija u ekonomskom, pravnom, političkom i drugom sistemu.

Kaže da je za BiH sticanje punopravnog članstva u EU prioritetni cilj te da je neophodno ostvariti prilagođavanje našeg pravnog i ekonomskog sistema evropskom.

”Treba intenzivirati reforme proces, posebno u pravosuđu i javnom sektoru”, istakao je Dmičić navodeći da na tom putu treba da prestane ”starateljstvo” OHR-a nad BiH, a da iz pravosudnog sistema odu strane sudije.

Na konferenciji će se raspravljati o stanju procesa usaglašavanja pravnih standarda BiH sa acquisom EU, s fokusom na pregovaračka poglavlja 23. i 24. u procesu pridruživanja i pristupanja Evropskoj uniji.

Milica Kolaković-Bojović iz beogradskog Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja je rekla da je Srbija prije tri godine otvorila ta poglavlja i prikupila praktična iskustva koja bi mogla da koriste BiH.

”Budući da obuhvataju reformu pravosuđa i borbu protiv korupcije te zaštitu osnovnih ljudskih prava i sloboda, jasan je njihov značaj”, rekla je Kolaković-Bojovići i navela da je neophodna saradnja svih institucija u procesu pridruživanja Evropskoj uniji.

Smatra da BiH ima još mnogo da radi na usklađivanju normativnog okvira s evropskim standardima te jačanju institucija, ali i promjeni svijesti građana da su evropski standardi neophodni za efikasno funkcionisanje države.

(RTV Slon/Fena)