COVID-19 i sigurnost hrane: Smjernice za poduzeća u prehrambenom sektoru

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Kako bi se istaknule dodatne mjere potrebne za očuvanje integriteta prehrambenog lanca i osigurala dostupnost odgovarajućih i sigurnih zaliha hrane potrošačima, Svjetska zdravstvena organizacija (World Health Organization, WHO) pripremila je i objavila smjernice pod nazivom ”COVID-19 i sigurnost hrane: Smjernice za poduzeća u prehrambenom sektoru”.

U Smjernicama su detaljno opisane mjere za prepoznavanje i sprječavanje širenja virusa COVID-19 u prehrambenom sektoru te mjere higijene i dezinfekcije u fazama proizvodnje hrane, transporta, maloprodaje, kao i u kantinama u kojima se  pružaju  usluge  prerade i prodaje hrane korisnicima. Smjernice sadrže i praktične upute za provedbu mjera fizičke distance u okruženju u kojem se prerađuje hrana te savjete za korištenje i odlaganje osobne zaštitne opreme, poput maski i rukavica.

S ciljem podrške poduzećima u prehrambenom sektoru u Bosni i Hercegovini, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je, odmah po njihovoj službenoj objavi, pristupila prijevodu navedenih smjernica Svjetske zdravstvene organizacije. Agencija nastoji smjernice učiniti dostupnim što većem broju poduzeća u prehrambenom sektoru kroz sve raspoložive komunikacijske kanale. Prijevod smjernica objavljen je i na web stranici Agencije.

Očuvanje zdravlja svih osoba uposlenih u proizvodnji hrane i lancu opskrbe hranom jedan je od bitnih preduslova za uspješno prevladavanje pandemije COVID-19. Za razliku od nekih drugih radnika, osobe koje rade u industriji hrane nemaju mogućnost rada od kuće i u uslovima pandemije rade na svom uobičajenom radnom mjestu. Stoga je važno da se u prehrambenom sektoru osigura usaglašenost s preventivnim mjerama kako bi se osobe koje rade s hranom zaštitile od infekcije virusom COVID-19, spriječilo prenošenje virusa te poboljšala praksa vezana za higijenu hrane i dezinfekciju.

Osoblju koje radi u prostorijama s hranom potrebno je omogućiti pisane instrukcije i obuku vezano za sprječavanje širenja virusa COVID-19. Standardne procedure prehrambenih poduzeća  kojima  se  procjenjuje  radna sposobnost koje  su  dio  njihovih sustava upravljanja sigurnošću hrane (Food Safety Management System, FSMS), trebaju  osigurati  da  se  zaraženi  uposlenici izdvoje iz prostorija s hranom. Osoblje koje se ne  osjeća  dobro  ili  ima  simptome  bolesti COVID-19 ne treba dolaziti na posao i treba biti informirano kako kontaktirati medicinsko osoblje.

Veoma je mala mogućnost da se osoba zarazi virusom COVID-19 putem hrane ili pakiranja hrane. COVID-19 je respiratorna bolest i primarni put prenošenja je izravni kontakt osoba ili kapljičnim putem kada se zaražena osoba nakašlje ili kihne. Do danas nije pronađen nijedan dokaz da se virusi koji uzrokuju respiratorne bolesti prenose hranom ili preko pakiranja hrane. Koronavirusi se ne mogu multiplicirati u hrani, za to im je potreban životinjski ili ljudski domaćin.

Najnovijim istraživanjem procijenjeno je koliko dugo virus COVID-19 može preživjeti na različitim površinama i rezultati su pokazali da virus može ostati vijabilan do 72 sata na plastičnoj ili površini od nehrđajučeg čelika, do četiri sata na bakru i do 24 sata na kartonu. Ovo istraživanje je provedeno u laboratorijskim uslovima (kontrolirana relativna vlažnost i temperatura) i rezultati bi se trebali oprezno tumačiti u realnom okruženju.