CPCD sa 36 škola sarađuje na projektu “Misli o prirodi”

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Centar za promociju civilnog društva (CPCD) potpisao je memorandume o saradnji sa 36 škola koje će učestvovati u implementaciji Certifikacijskog mehanizma za Eko škole u okviru projekta “Misli o prirodi!”.

Škole iz 29 općina Bosne i Hercegovine, slijedit će metodologiju Certifikacijskog mehanizma Eko škola u BiH koja opisuje korake i aktivnosti koje škole treba da implementiraju da bi postale Eko škole. Osnovni cilj Certificiranog mehanizma Eko škola u BiH je uključiti očuvanje okoliša na principima održivog razvoja u rad odgojno-obrazovnih institucija u BiH, saopćio je CPCD.

Školama će biti dodijeljen priručnik za ispunjavanje uslova za dobijanje certifikata te priručnik s modulima o okolišnim/ekološkim jedinicama za osnovne i srednje škole što će omogućiti školama  da napreduju i razvijaju se u ovoj oblasti.

Današnjim potpisivanjem memoranduma i zvanično je počela saradnja Centra za promociju civilnog društva sa školama, odnosno implementacija Certifikacijskog mehanizma za Eko škole. Bila je to prilika i da se predstavnici škola upoznaju i porazgovaraju o svojim aktivnostima i pojedinačnim, ali i zajedničkim, očekivanjima od ovog projekta.

Odabranim Eko školama bit će ponuđeni resursi – znanje kroz učešće na konferencijama, edukacijama i drugim projektnim aktivnostima, kao i materijalni resursi za unapređenje rada na zaštiti okoliša u iznosu od 6.000,00 konvertibilnih maraka po odabranoj školi. Kao odgovor na dešavanja uzrokovana pandemijom COVID 19, projekat “Misli o prirodi!” integrirao je dodatne aktivnosti za škole. Planirano je da škole dobiju priliku da kreiraju vlastiti plan za prevazilaženje iznenadnih kriznih situacija, dobiju resurse za integraciju novih tehnologija u nastavu (priručnik i edukacija) i dezinfekcioni paket koji će im pomoći u borbi protiv korona virusa.

“Misli o prirodi!”, u okviru kojeg se provodi i Certifikacijski mehanizam Eko škola u BiH, trogodišnji je projekat koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Švedska, saopćeno je.