Ćuzulan: BiH nije ispunila preporuke Evropske komisije za reformu javne uprave

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Bosna i Hercegovina danas je obavijestila Evropsku komisiju da još uvijek nije ispoštovala njene ranije preporuke u vezi sa usvajanjem inovirane strategije za reformu javne uprave – potvrdio je državni koordinator za reformu javne uprave Dragan Ćuzulan.

Podsjetio je da su dokument iz te oblasti podržali Vijeće ministara, Vlada Federacije BiH i Vlada Brčko distrikta BiH, ali da bi bio finalizovan potrebno je da ga usvoje svi nivoi vlasti, odnosno Vlada Republike Srpske.

-Nažalost, podrška usvajanju ovog dokumenta u Vladi RS-a je izostala, s tim da ohrabruje najava da bi Vlada RS-a mogla usvojiti strateški okvir u narednih nekoliko sedmica – rekao je Ćuzulan, u pauzi trećeg sastanka Posebne skupštine za reformu javne uprave između Evropske unije i Bosne i Hercegovine, koji je u organizaciji Direkcije za evropske integracije BiH održan danas u Banjoj Luci.

Zbog neusvajanja strateškog okvira za period 2018.-2022. godina onemogućena je, kaže, priprema zajedničkog akcionog plana za provođenje reforme javne uprave, piše Fena.

Dodao je i da iz sličnih razloga ne funkcioniše Fond za reformu javne uprave, iz kojeg se finansiraju zajednički projekti institucija te da se kasni u realizaciji sredstava iz IPA fondova.

-Sve zemlje u regionu su već usvojile ovu strategiju i rade akcione planove te povlače određena sredstva iz IPA fondova, primjera radi Srbija ima 90 miliona eura direktne budžetske podrške, a Crna Gora 40 miliona eura – istakao je Ćuzulan.

Istovremeno, dodao je, kasni i reforma upravljanja javnim finansijama, a i u toj oblasti Vlada RS-a nije usvojila predviđenu strategiju, za razliku od drugih nivoa vlasti.

-Tek kada se pridobije saglasnost iz RS-a, trebalo bi da se pristupi cjelodržavnoj strategiji upravljanja javnim finansijama – rekao je Ćuzulan i dodao da su iz RS-a najavili da bi taj posao trebalo da završe u roku od šest mjeseci.

-Reforma javne uprave omogućava efikasno provođenje zakona, na dokazima zasnovane javne politike, stvaranje transparentne, korisnicima orjentisane i depolitizovane i profesionalne javne uprave – rekao je Ćuzulan i dodao da građani, investitori i poslovna zajednica u BiH predugo čekaju da uprava postane efikasnija, otvorenija, da ima efikasnije procedure i da im omogući obavljanje usluga elektronskim putem.