Da li je korupcija prisutna u zdravstvenom sistemu?!

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO
Prema rezultatima vladinog i nevladinog sektora, korupcija u zdravstvu široko je rasprostranjena, a bijeli mantili postali su sinonim za korupciju.

Poneki buketić, čokolada, kafa, parfemi, ali i velike svote novca za kupovinu termina za operaciju na koju je dug red čekanja pacijenata, dio su naše bh. zbilje. Da za bolji tretman medicinskih tehničara i doktora morate platiti pokazuju i rezultati anketa, istraživanja koje su posljednjih nekoliko godina radili i državni i nevladin sektor. Podaci TI od prije dvije godine kažu da je 27 posto građana BiH bilo u situaciji dati mito nekom od javnih službenika, dok prema podacima Agencije za prevenciju korupcije u posljednje tri godine samo devet osoba u BiH prijavilo je korupciju u sistemu.

Da je korupcija oduvijek prisutna u zdravstvenom sistemu, pokazuju i zvanični podaci. Građani se očigledno ili ne usuđuju prijaviti korupciju ili je ona u tolikoj mjeri zastupljena da je postalo sasvim normalno doktora ili medicinskog tehničara dodatno nagraditi pored redovne plate koju prima.

Korumpiran sistem, svaki sektor, u zdravstvu od javnih nabavki, upravljanja ljudskim resursima, odnosno imenovanja i zapošljavanja u sektoru zdravstva, u sukobu interesa i upravljanju javnim finansijama. U BiH korupcija u zdravstvu je na visokom nivou. Za glavnog krivca za visok stepen korupcije u zdravstvu kriv je sistem, složni su kako zdravstveni radnici, sindikati, tako i nevladin i državni sektor. U tom sistemu obaveze osnivača su propisane Zakonom o zdravstvenoj zaštiti koji nalaže osnivačima da se brinu o nabavci aparata, tekućem održavanju, investicijama i svemu što je neophodno zdravstvenom sektoru.

“Ako uzmete u obzir da ZZO FBiH treba da se puni na taj način da građani kroz Kantone uplate 10 posto. Dakle ako TK ima 220 miliona, da će 22 miliona da se uplati, a da će onoliko koliko uplate građani kroz Zavod zdravstvenog osiguranja 10 posto dakle, da će toliko Vlada FBiH da izdvoji iz svog budžeta. Znate koliko je Vlada Federacije do sad uplatila? Ništa, nula!.” rekao je Zijad Latifović, predsjednik Nezavisnog sindikata radnika zaposelnih u zdravstvu FBiH.

Prema riječima direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije razlog je i taj što zdravstvene ustanove nisu u vlasništvu države, nego entiteta i kantona, te postoji mogućnost da građani to prijavljuju nižim nivoima vlasti koji se bave procesuiranjem i otkrivanjem koruptivnih krivičnih djela.

“Zdravstveni sektor je jako specifičan i da bi se iskorijenila korupcija u zdravstvu mislim da se mora promijeniti kompletan sistem, da se mora evidentirati od dolaska u zdravstvenu ustanovu, pregleda, dijagnoze, uputa ljekara, daljeg tretmana i kroz određene edukacije. Jedino na taj način se može vratiti povjerenje građana” smatra Haris Šabotić, direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH.

„Analiza pravno-institucionalnog okvira i politika prevencije korupcije u zdravstvu“ kojeg su zajedno proveli CCI i TI, pokazala je tri nivoa problema ili tri grupe rizika od korupcije kada je u pitanju zdravstveni sektor. Prvi je onaj gdje građanin može da vidi prilikom pružanja zdravstvenih usluga, primanje i traženje mita. Problemi su veći u procesu javnih nabavki, dodaju iz Transparency International-a.

“Prioritetna stvar bi bila sistemski pristup reformama zdravstvenom sistemu. Znajući da je reforma zdravstva u drugim tranzicionim zemljama bila jako kompleksna, a mi u BiH bojim se da još uvijek nismo ni zagazili tim putem. Ovaj projekat pokušava u kapacitetu koji ima, da barem zagazi to pitanje,” rekao je Srđan Blagovčanin, iz Transparency International.

Borba protiv korupcije jedan je od uslova da BiH bude primljena u Evropsku uniju. S visokim stepenom korupcije u svakom sektoru, naročito zdravstvu, gdje su na kocki ljudski životi i zdravlje sasvim sigurno je da je i ulazak u Evropsku uniju daleko ispred Bosne i Hercegovine.