Da li je vrijeme za uvođenje seksualnog obrazovanja u školama?!

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Više od 270 maloljetnih žena porodilo se u posljednje četiri godina na području Tuzlanskog kantona. Broj maloljetničkih trudnoća se tako iz godine u godinu povećava, i to drastično. No, o tome se u društvu malo ili nikako ne govori. Zato je UKC Tuzla danas organizovao okrugli sto na kojem su učešće uzeli medicinski radnici, ministrica obrazovanja, predstavnici međunarodnih organizacija, ali i tuzlanskih srednjih škola.

”Broj pobačaja je manji, ali broj porođaja je sve veći. Naime, od 2015. pa do septembra 2019. imali smo 276 porođaja, a pobačaja 27.. Samo je 10% pobačaja, u odnosu na podatke u svijetu gdje maloljetničke trudnoće u 50% slučajeva završavaju pobačajem,” rekla je Dženita Ljuca, načelnica  Klinike za ginekologiju i akušerstvo UKC Tuzla.

Fokus našeg društva treba da bude na prevenciji i edukaciji, zaključuje doktorica Ljuca. Rješenje je, poručeno je sa okruglog stola, uvesti seksualno obrazovanje u škole na području tuzlanskog kantona. Ovakav vid edukacije pokazao se korisnim u nekim evropskim zemljama.

”Dakle dokazano je da ukoliko djeca prođu kroz edukaciju od najranijih dana, to ima efekta. To je dobno prilagođena edukacija. Tu se rade određene teme, učenici imaju aktivno učešće,” – kaže Enida Imamović, programska analitičarka za seksualno i reproduktivno zdravlje i mlade, UNFPA.

S druge strane ministarstvo obrazovanja i nauke TK ulazi oprezno u ovaj proces. Kažu da su edukacije u školama održavane i do sada kroz različita predavanja, ali i da se djevojčice edukuju o tome u okviru nekih predmeta.

”Imamo želje da već u osnovnom obrazovanju, prvenstveno mislim na deveti razred da edukujemo djevojčice. Mi ćemo u sklopu postojećih predmeta edukovati ih. A onda u nekom narednom periodu, vidjet ćemo…” objašnjava Fahreta Brašnjić, ministrica obrazovanja i nauke TK, dok Dženita Ljuca, načelnica Klinike za ginekologiju i akušerstvo UKC Tuzla dodaje: ‘Kada su ovakve edukacije u školama u pitanju one su svedene na par predmeta: Odjeljensku zajednicu, biologiju… mislimo da je ovo gorući problem i da je to nedovoljno. Zato želimo doprinijeti tome svemu”.

U konačnici, zaključuju učesnici okruglog stola, potreban je hitan odgovor relevantnih sektora društva kako bi se prevencijom maloljetničkih trudnoća i njihovih posljedica zaštitilo zdravlje djevojaka i djevojčica, ali i mladih uopšteno.