Dan otvorenih vrata na Evropskom univerzitetu Brčko Distrikt

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Evropski univerzitet Brčko Distrikt danas je za buduće studente organizovao Dan otvorenih vrata. Osim maturanata iz Brčkog, Veliki anfiteatar Univerziteta bio je premali da primi sve zainteresovane studente koji su organizovano autobusima došli iz Tuzle, Srebrenika, Gradačca, Gračanice, Kalesije, Živinica, Banovića, Doboja, Modriče, Bosanskog Šamca, Lopara, Orašja, Bijeljine i drugih gradova BiH.

„Ovo nam je deveta upisna godina. Očekujemo veći broj novoupisanih studenata u odnosu na prošlu godinu, a i prošle godine je upisano 25% više studenata u odnosu na predprošlu. Ovaj univerzitet po broju studenata u BiH ako nije prvi onda je među dva ili tri prva. Po broju prostorija i kvadratnih metara i opremljenosti je među najboljim univerzitetima u BiH“, izjavio je Nedeljko Stanković, rektor Evropskog univerziteta Brčko Distrikt.  

Nakon što je Evropski univerzitet otvorio svoja vrata studentima, njih više od 600 imalo je priliku upoznati se sa eminentnim predavačima, poslušati uvodne riječi rektora, dekana i čelnih ljudi Brčko Distrikta, te obići kabinete i upoznati se sa onim što Evropski univerzitet nudi, a to je novi koncept studiranja i savremene studijske programe.

„Mi smo visokonaučna ustanova koja osim što prenosi znanje, ima zadatak da i stvara znanje. O tome govori i podatak o preko 220 profesora koji su angažirani i jednistven posatak za evropske univerzitete da imamo devet akademika koji aktivno učestvuju u nastavi. Mi izdajemo i dva stručna i naučna časopisa, izdajemo jako puno vlastite bibliotečne građe tako da nastojimo biti korisni i ovoj naučnoj zajednici u tome da znanja stvaramo pa da ih onda i prenosimo našim studentima“, kazao je akademik Rudika Gmajnić, rektor za nauku i međunarodnu saradnju Evropskog univerziteta.

Na Evropskom univerzitetu postoji čak šest fakulteta, i to: Pravni, Ekonomski, Pedagoški, Tehnič ki, Fakultet zdravstvenih nauka i Fakultet politič kih nauka. Na ukupno 43 studijska programa školuje se preko 4680 studenata, od toga oko 3.700 u Brč kom, a 980 u Tuzli.

Evropski univerzitet osnovan je 2011. godine s misijom da doprinese kvalitativnom razvoju društva u BiH posredstvom afirmacije univerzalnih vrijednosti slobode, obrazovanja, demokratije, ljudskih prava i promocije modernog obrazovanja. Iz Evropskog univerziteta Brčko distrikt napominju da je na svim fakultetima Evropskog univerziteta u akademskoj 2019/20. godini jedna godina studija besplatna u toku četverogodišnjeg školovanja za sve studente osnovnih studija koji upišu prvu godinu, a imaju državljanstvo Bosne i Hercegovine