Danas isplata civilnih invalidnina

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Nalozi za isplatu civilnih invalidnina (tuđa njega i pomoći) i invalidnina za civilne žrtve rata u Federaciji Bosne i Hercegovine za decembar 2018. godine su upućeni prema bankama.

Federalno ministarstvo finansija je osiguralo sredstva za ove kategorije u ukupnom iznosu od 13.746.992,00 KM.