Danas je Međunarodni dan migranata

     

Opća skupština Ujedinjenih naroda 2000. godine proglasila je 18. decembar Međunarodnim danom migranata. Na taj dan je 1990. godine usvojena Konvencija o zaštiti prava svih radnika migranata i članova njihovih obitelji.

Migracije su postale globalni fenomen i prema posljednjim objavljenim podacima Ujedinjenih nacija međunarodni migranti čine 3,5 % globalne populacije. I Bosna i Hercegovina se kao dio evropskog kontinenta našla na karti globalnih kretanja. Prvenstveno kao zemlja porijekla migranata koji su našli svoj novi dom u drugim zemljama širom svijeta i koji svojim sposobnostima doprinose finansijskom, socijalnom i kulturološkom razvoju kako zemlje prijema tako i našeg društva.

“Istovremeno, Bosna i Hercegovina se suočava sa značajnim prilivom migranata koji koriste ovaj dio Europe kao put u sigurniji i bolji život u nekoj od država Europske unije. U posljednje dvije godine, tijela na svim razinamavlasti su uložila znatne napore da odgovore na mnogobrojne migracijske izazove koji zahtjevaju značajne financijske, ljudske i materijalne resurse. Kako je navedeno u izvješću Vijeća Europe „Bosna i Hercegovina je usvojila uistinu humanitaran pristup, primajući tisuće izbjeglica i migranata u zemlju, respektirajući njihovu slobodu kretanja, pri tome ulažući značajne napore da osigura smještaj i hranu za sve njih. Solidarnost i napori lokalne zajednice, uzimajući u obzir tešku ekonomsku situaciju, su vrijedni pažnje.“ , saopćeno je iz Ministarstva sigurnosti BiH.

Prioriteti Bosne i Hercegovine za postizanje boljeg upravljanja migracijama su prezentirani kroz pet prioriteta koji se odnose na bolju kontrolu granice, efikasniju borbu protiv nezakonitih migracija na teritoriji Bosne i Hercegovine i jačanje readmisijskih kapaciteta. Također, prioriteti Bosne i Hercegovine pokazuju opredijeljenost za primjenu međunarodnog prava na polju ljudskih prava i međunarodnog izbjegličkog prava kao i sprječavanja krijumčarenja migranata. U situaciji migrantske krize, prepoznata je potreba za bliskom suradnjom s lokalnim zajednicama koje su izložene povećanom migracijskom pritisku kao i potreba jačanja državnog tijela za upravljanje migacijama u BiH. Istovremeno, štiteći prava osoba u kretanju, Bosna i Hercegovina ima obvezu zaštiti vlastite građane kao i uspostavljeni sustav koji regulira pitanja migracija.

“Na Međunarodni dan migranata, još jednom upućejemo zahvalu svim vladinim i nevladinim organizacijama kao i međunarodnim organizacijama u Bosni i Hercegovini na dosadašnjoj suradnji i pomoći u osiguranju zaštite migranata i upravljanju migracijskim tokovima. Ujedno pozivamo tijela Europske unije i zemalja regije na zajedničku odgovornost i aktivnosti na rješavanju pitanja migracija, suzbijanja krijumčarenja migranata i trgovine ljudima kako bi se poboljšala situacija za migrante kao i lokalne zajednice izložene povećanom migracijskom pritisku.”, navedeno je u saopćenju Ministarstva sigurnosti BiH.