Danas je Svjetski dan borbe protiv moždanog udara

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

U povodu obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv moždanog udara, koji se svake godine, u cijelom svijetu, obilježava 29. oktobara, Klinika za neurologiju UKC Tuzla organizovala je konferenciju za novinare.
Glavni cilj projekta je zdravstveno prosvjećivanje populacije kada je u pitanju prepoznavanje i važnost faktora rizika, simptoma i znakova moždanog udara, te brzina reagovanja na iste, kao i uticaj životnih navika na održavanje kvalitete života.

Prema svjetskim statistikama moždani udar predstavlja jedno od najčešćih oboljenja kada je u pitanju smrtnost i invaliditet stanovništva, od kojeg godišnje oboli 15 milijuna stanovnika.
Prof. dr. Mirjana Vidović, šef Odjeljenja za cerebrovaskularne bolesti je naglasila da je svaki četvrti pojedinac u riziku od moždanog udara, te istakla značaj prevencije i zdravstvene prosvjećenosti stanovništva. “Cilj nam je da obilježavanjem ovog dana ukažemo na faktore rizika i prevenciju, jer je većina moždanih udara ipak preventabilna. Moramo raditi na podizanju razine svjesnosti javnosti o tome koje korake je potrebno poduzeti kako bi se umanjio rizik od moždanog udara. Niska svijest javnosti o simptomima i neadekvatan pristup faktorima rizika glavni su problemi s kojima se suočavamo”, rekla je prof. dr. Vidović.
Prema njenim riječima u Tuzlanskom kantonu na godišnjem nivou od moždanog udara se liječi od 800 do 1000 pacijanata.
Doc. dr. Biljana Kojić, ljekar Odjeljenja za cerebrovaskularne bolesti novinarima je predstavila simptome i faktore rizika koji ukazuju na moždani udar. Prema njenim riječima, na neke faktore rizika ne možemo uticati, a to su spol, dob, nasljedni faktor i pozitivna porodična anamneza. Dok su faktori na koje možemo uticati: upotreba alkohola, pušenje, prehrambene navike, upotreba opijata, stres i fizička aktivnost. Doc. dr. Kojić je naglasila da oboljenja srca, poremećaj ritma, nereguliran visok pritisak i dijabetes također predstavljaju faktore rizika za moždani udar.
O značaju i ulozi medicinske sestre govorila je glavna sestra klinike, Alma Vuleta, koja je istakla da se uz liječenje na Klinici za neurologiju promovira i način zdravog življenja.
Konferenciji za novinare prisustvovali su i predstavnici Studentskog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli „MEDICUS“. Novinarima se obratila Naida Salković koja je govorio o aktivnostima koje organizuju studenti u saradnji sa ljekarima Klinike za neurologiju. Prema njenim riječima, ove godine su planirane dvije javne akcije promocije zdravlja. Za utorak, 29.10. 2019. godine aktivnosti su planirane na lokacijama Bingo City Center Tuzla i Mercator Center Tuzla, u periodu od 12.00 do 15.00 sati.
Aktivnostima će prisustvovati ljekari, medicinske sestre/tehničari i studenti, te će se svi zainteresirani građani moći informisati o tome šta je moždani udar, kao i analizirati vlastito zdravstveno stanje kontrolom parametara rizičnih faktora (mjerenje holesterola, triglicerida, krvnog pritiska).