U povodu Svjetskog dana zdravlja: Na Trgu slobode “Fitnes za sve uzraste”

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Svjetski dan zdravlja se obilježava svake godine 7. aprila širom svijeta, i prilika je da se proslavi
zdravlje i podsjeti svjetske lidere da bi svako trebao imati pristup zdravstvenoj zaštiti.

Ovogodišnja tema je “Zdravlje za sve – svakog i svugdje”. Univerzalna zdravstvena pokrivenost
znači da svi ljudi imaju pristup kvalitetnim zdravstvenim uslugama koje su im potrebne, bilo
kada, bilo gdje. Napredak je postignut u zemljama u svim regijama svijeta, ali veliki broj ljudi
još uvijek nemaju pristup zdravstvenoj zaštiti.

Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona ove godine planira započeti skrining preglede
za rano otkrivanje poremećaja vida i lokomotomog sistema za učenike u osnovnim školama, a
u cilju preventivnog djelovanja i doprinošenja dostupnosti zdravstvenih usluga.

Svrha i namjena skrining pregleda djece je praćenje rasta i razvoja te što ranije uočavanje eventualnih
znakova koji mogu upućivati na potrebu Iiječenja i sprječavanja pogoršanja zdravlja.

Povodom obilježavanja Svjetskog dana zdravlja Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona
će se priključiti aktivnostima u saradnji sa Medicinskim fakultetom Univerziteta u Tuzli,
Studentskim Vijećem Medicinskog fakulteta u Tuzli “MEDICUS” i Fakultetom za tjelesni
odgoj i sport Univerziteta u Tuzli.

Planirane aktinosti za Svjetski dan zdravlja su:

Subota 06.04.2019. godine na Trgu slobode u periodu od 10:00-12:30 “Fitnes za sve
uzraste” u organizaciji studenata FTOS-a te “Health for all” gdje će biti organizovano
mjerenje šećera u krvi, mjerenje BMI, mjerenje krvnog pritiska te savjetovanje i
promocija zdrave ishrane.

Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona će u okviru obilježavnja ovog dana održati i
edukativna predavanja u nekoliko mjesnih zajednica na području grada Tuzla.