Danas je Židovski blagdan Pesah – Hag Pesah Sameah!

Danas je Židovski blagdan Pesah – Hag Pesah Sameah!

Objavio: -
Foto: Arhiva

I dok se kršćani pripremaju za Uskrs, Židovima je počeo Pesah – osmodnevni blagdan koji obilježava izlazak iz egipatskog ropstva, trenutak kada su postali slobodni. Blagdan počinje seder večerom. Cilj joj je prenošenje židovske tradicije s najstarijih na najmlađe.

Osim opisa stvaranja svijeta te rane istorije židovskog naroda, u Tori, biblijskom Petoknjižju, zapisano je i 613 Božjih odredbi kojih se Židovi vjernici moraju pridržavati. Ove upute za život Bog može ponuditi samo slobodnom čovjeku, a metaforički put do slobode za Židove predstavlja seder, večera kojom počinje Pesah.

Pesah je temeljni židovski blagdan, ali i blagdan koji je najbliži kršćanstvu.Na sederu se, među ostalim, jede maces, beskvasni kruh, pije se vino i šalje se poruka da sloboda ne može biti cilj, nego samo sredstvo za postizanje cilja. Svim vjernicima rabin je poželio sretan Pesah, Hag Pesah Sameah!