Danas potpisivanje ugovora za 50 aplikanata na Kalendar manifestacija kulture od interesa...

Danas potpisivanje ugovora za 50 aplikanata na Kalendar manifestacija kulture od interesa za TK

Objavio: -

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona pripremilo je Kalendar manifestacija kulture od interesa za Tuzlanski kanton u 2018. godini. Na kalendaru se nalazi 50 korisnika, za što je izdvojeno ukupno 100.000 KM, a sredstva su namijenjena neprofitnim organizacijama, drugim nivoima vlasti i privatnim poduzećima i poduzetnicima.

„Moram reći da su ove godine aplikanti bili inventivni  i kreativni tako da su kroz ovaj kalendar i ove manifestacije zastupljeni  svi vidovi  umjetnosti  i kulture i likovne, scenske, i plesnei arhivska djelatnost“, kazala je Slavena Vojinović,  ministrica kulture, sporta i mladih TK.

Svi aplikanti koji su ostvarili prava na finansijka sredstva ugovor će potpisati danas u Plavoj Sali BKC-a.