Danas promocija diplomanata i magistara UNTZ

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Danas će u Univerzitetskoj sportskoj dvorani biti održana svečana promocija diplomanata i magistara/mastera prema rasporedu kako slijedi:

10:00-12:00 – Promocija diplomanata i magistara Medicinskog fakulteta, Farmaceutskog fakulteta, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta i Fakulteta elektrotehnike;

12:00-14:00 – Promocija diplomanata i magistara Filozofskog fakulteta, Fakulteta za tjelesni odgoj i sport, Prirodno-matematičkog fakulteta, Pravnog fakulteta i Akademije dramskih umjetnosti;

14:00-16:00 – Promocija diplomanata i magistara Ekonomskog fakulteta, Tehnološkog fakulteta, Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta i Mašinskog fakulteta.