Danas sastanak u EP BiH o povećanju satnice radnika u oblasti rudarstva

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 
Danas će u Upravnoj zgradi EP BiH socijalni partneri potpisati principe na osnovu kojih će se voditi pregovarački proces o usklađivanju granskog kolektivnog ugovora za oblast rudarstva.

U vezi sa novim kolektivnim ugovorom postoji samo jedna sporna tačka, a to je satnica. Naime, satnica zaposlenih u rudniku do sada je bila 2,40 KM, dok iz Sindikata inistiraju da ona bude povećana na 2,70 KM. Sve odredbe kolektivnog ugovora za sektor rudarstva usaglašene su sa Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o radu, kao i to da nema promjene po pitanju visine naknade na ime toplog obroka radnicima rudnika koji su u Koncernu. U rudnicima koji su u sastavu Koncerna dnevnica iznosi 14 KM, dok u RMU “Banovići” d.d. Banovići dnevnica iznosi 10 KM. Husić navodi da će po pitanju RMU Banovići pratiti zahtjev Sindikata rudara FBiH te da će im ukoliko budu tražili, dati podršku po pitanju povećanja dnevnice.