Danas se zatvara 13. Međunarodni Poljosajam, pogledajte program 3. dana

Arhiva
TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

UPBiH-UPTK organizovali su Trinaestu međunarodnu manifestaciju „POLJOSAJAM“, u Breškama, grad Tuzla, u periodu od 18. do 20. oktobra 2019.god.

Manifestacija je izložbenog, edukativnog, prodajnog i takmičarskog karaktera. Manifestacija ima za cilj promociju tradicionalnih, tipičnih, domaćih proizvoda i usluga, ruralni razvoj i promociju ruralnog turizma, promociju autohtonih pasmina stoke, promociju narodnih nošnji, muzike, igara i instrumenata, zaštitu okoliša u ruralnom području, edukaciju mladih, promociju i očuvanje kulture i tradicije, kao i transfer znanja stanovništvu ruralnog područja. Na navedenoj manifestaciji izlagači iz cijele BIH i zemalja u okruženju imali su priliku da izlože svoje proizvode i vrše promociju istih.

Ovo su planirane aktivnosti za 3. dan obilježavanja Poljosajma:

– 09:00 – 11:00 – Promocija tradicionalnih zanata, proizvoda i usluga, proizvodnja domaćih jela, edukacija mladih, upoznavanje sa starim zanatima, kulturom i običajima.
– 10:00 – Priprema riblje čorbe, Sportsko-ribolovno društvo „Klen“ Banovići; priprema bosanskog lonca na tradicionalan način.
– 10:00 – Ocjenjivanje tradicionalnih proizvoda i stoke od strane stručne komisije
– 11:00 – 15:00 – Prezentacija i degustacija tradicionalne slavonske šunke, predsjednik udruge UTVAJ, Zvonimir Jelić,Stari Mikanovci-Vukovarsko-Srijemska županija, R.Hrvatska.
– 15:00 – 16:00 – Konjičke trke-konjički maraton i trke konja sa sulkama; promocija turističkih kapaciteta, kulturne baštine ( stećci na planini Majevica) i biološke raznolikosti.
– 16:00 – Svečano zatvaranje Poljosajma, dodjela priznanja, zahvalnica, zakuska.