Danas sjednica Skupštine TK: Razmatra se prijedlog i donošenje Zakona o izvršenju Budžeta TK

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 
Za danas je zakazana 10. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona
Dnevni red:

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog za 2019. godinu
2. Razmatranje nacrta Zakona o zaštiti kulturne baštine
3. Razmatranje nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o robnim rezervama Tuzlanskog kantona
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Vlade Tuzlanskog kantona o izmjeni Odluke broj: 02/1-14-6658/17 od 21.3.2017. godine
5. Razmatranje Izvještaja o realizaciji novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2018. godini
6. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost „Spreča“ d.d. Tuzla za 2018. godinu
7. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona Tuzla za 2018. godinu
8. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ Banovići za 2018. godinu
9. Razmatranje Izvještaja o radu Javnog preduzeća Radio-televizija Tuzlanskog kantona za 2018. godinu
10. Razmatranje Izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o za period 1.1.do 31.12.2018. godine
11. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona za 2018. godinu
12. Razmatranje Izvještaja o radu sa Izvještajem o izvršenju finansijskog plana Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona Tuzla za period 1.1.-31.12.2018. godine
13. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla za period I-XII 2018. godine
14. Razmatranje Izvještaja o radu Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona za 2018. godinu
15. Razmatranje Izvještaja o radu Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona za period 1.1.-31.12.2018. godine
16. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne zdravstvene ustanove Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica za period 1.1.-31.12.2018. godine
17. Razmatranje Izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj za 2018. godinu
18. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla za period 1.1.-31.12.2018. godine
19. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalne uprave civilne zaštite za 2018. godinu
20. Razmatranje Izvještaja o radu Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona za period 1.1.-31.12.2018. godine
21. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći za period 1.1.-31.12.2018. godine
22. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za period 1.1.-31.12.2018. godine
23. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu
24. Razmatranje Informacije o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za 2018. godinu
25. Razmatranje Informacije o stanju obrta na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini i pravcima razvoja obrta