Danas sjednica Vlade TK: Na dnevnom redu 17 tačaka

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Danas će biti održana sjednica Vlade Tuzlanskog kantona. Na ovoj sjednici razmatrat će se 17 tačaka, a sjednica počinje u 09:00 sati.

Dnevni red sjednice:

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 46. redovne i 25. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

2. Razmatranje Izvještaja o radu sa Finansijskim izvještajem Kantonalne agencije za privatizaciju za period 01.01. – 31.12.2018. godine;
Obrađivač: Kantonalna agencija za privatizaciju

3. Razmatranje Finansijskog plana Kantonalne agencije za privatizaciju za 2019. godinu;
Obrađivač: Kantonalna agencija za privatizaciju

4. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalne uprave civilne zaštite za 2018. godinu;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

5. a) Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalnog štaba civilne zaštite za 2018. godinu;

b) Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalne komisije za procjenu šteta u 2018. godini;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju prihoda za posebne namjene u Odluku o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona za period od 01.01.2019. do 31.03.2019. godine;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

7. Razmatranje Izvještaja o radu Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona za period 01.01.2018. – 31.12. 2018. godine;
Obrađivač: Komisija za koncesije

8. Razmatranje Informacije o tehničkim mogućnostima i potrebnim sredstvima za nabavku i instalaciju opreme za video nadzor zgrade u kojoj je sjedište Vlade;
Obrađivač: Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa

9. Razmatranje Plana proljetne sjetve u 2019. godini za područje Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

10. Razmatranje izvještaja o radu za 2018. godinu i to:

– Ministarstva finansija;
– Ministarstva za kulturu, sport i mlade;
– Ministarstva za boračka pitanja;
– Ministarstva zdravstva;
Obrađivač: Ministarstvo finansija, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade, Ministarstvo za
boračka pitanja, Ministarstvo zdravstva

11. Razmatranje Izvještaja o izvršenim inspekcijskim pregledima, nađenom stanju, pojavama i problemima te poduzetim mjerama u oblasti zaštite ljudi i imovine u 2018. godini na području Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o grupama poslova i zadataka, uslovima za njihovo obavljanje i okvirnim koeficijentima za obračun plaća u javnim ustanovama visokog obrazovanja;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

13. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju dijela transfera za posebne namjene u Odluku o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona za period od 01.01.2019. do 31.03.2019. godine za JU Druga osnovna škola Živinice;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Odluku o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona za period od 01.01.2019. do 31.03.2019. godine za Ministarstvo obrazovanja i nauke;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju donacije u Odluku o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona za period od 01.01.2019. do 31.03.2019. godine za JU osnovna škola “Duboki Potok” Srebrenik;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ureda premijera Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ured premijera

16. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o izvršenju ugovorenog Programa zdravstvene zaštite na području Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

17. Kadrovska pitanja.