Danas sjednica Vlade TK: Razmatra se način realizacije projekta “Centar za autizam Tuzla”

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Sporazum o načinu realizacije Projekta adaptacija i rekonstrukcija objekta “Centar za autizam Tuzla”

Danas će biti održana 13. redovna sjednice Vlade TK u ovom sazivu.

Za sjednicu predložen sljedeći Dnevni red:

 1. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Univerziteta u Tuzli za 2018. godinu;

Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke i JU Univerzitet u Tuzli

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli koncesije za eksploataciju uglja na eksploatacionim poljima “Sjeverna sinklinala” i “Južna sinklinala” koje se nalaze na područjima općina Živinice, Lukavac, Tuzla i Kalesija;

Obrađivač: Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona

 1. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke Skupštine Tuzlanskog kantona o davanju saglasnosti broj: 01-02-129-2/19 od 08.04.2019. godine;

Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

 1. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o dopunama Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava;

Obrađivač: Ministarstvo finansija

 1. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu, nasljeđe i poklon;

Obrađivač: Ministarstvo finansija

 1. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Uredbe o izmjenama Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja;
 2. b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o visini dnevnica za službena putovanja za budžetske korisnike Tuzlanskog kantona;

Obrađivač: Ministarstvo finansija

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2019. godinu između budžetskih korisnika;

Obrađivač: Ministarstvo finansija

 1. Razmatranje Akcionog plana za realizaciju prioriteta iz Analitičkog izvještaja Evropske komisije;

Obrađivač: Koordinator za poslove evropskih integracija ispred Vlade TK

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama Programa utroška sredstava prikupljenih po osnovu Zakona o šumama za 2019. godinu;

Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2019. godini;

Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti za besplatno raspolaganje nekretninom;

Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke                                                              

 1. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice – “Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava” za JU OŠ “Teočak” Teočak;
 2. b) Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o izmjeni odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice – “Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava” za JU OŠ “Treštenica” Banovići i JU OŠ “Gnojnica” Lukavac;

Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije – “Troškovi manifestacija” na ime sufinansiranje manifestacije “Veče NFC borbi”;

Obrađivač: Ured premijera

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Sporazum o načinu realizacije Projekta adaptacija i rekonstrukcija objekta “CENTAR ZA AUTIZAM TUZLA”;

Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Kantonalnog Zavoda za pružanje pravne pomoći;

Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Zavoda za prostorno planiranje i urbanizam;

Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice             

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem zaposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme.

Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede