-4 C
Tuzla
08.12.2023.

Danas sjednice oba doma Federalnog parlamenta

Oba doma Federalnog parlamenta zasjedat će danas, prvo Predstavnički dom, s početkom u 10.00 sati, a potom i Dom naroda čija sjednica treba da započne u 13.00 sati po službenoj najavi.

U predloženom dnevnom redu Predstavničkog doma je više zakona i izvještaja o finansijskom poslovanju federalnih institucija, zavoda ili fondova, kao i drugih odluka.

Po skraćenom postupku su najavljeni prijedlozi izmjena odnosno dopuna Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH, Zakona o vanparničnom postupku i Zakona o sudovima FBiH.

Dnevnim redom su predložene također odluka o donošenju Regulacionog plana historijskog gradskog područja Počitelj za period od deset godina, odluka o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta Energetska efikasnost u javnim zgradama Sarajevo, potom odluka o davanju saglasnosti na izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BIH za 2019. godinu (konsolidovani).

Tri dostavljena izvještaja odnose se na izvršenje Finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2019. godinu, na rad i finansijsko-materijalno poslovanje Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za period 01.07.-31.12.2019. godine te za prvo polugodište 2020. Informacija te agencije je također jedna od najavljenih tačaka dnevnog reda, a tiče se analize podataka dostavljenih od sudova i tužilaštava u Federaciji BiH, u kojima je predložena i izrečena mjera oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u prošloj godini.

Izvještaji o izvršenju programa rada Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji BiH za 2019. godinu, Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kao i Federalnog zavoda za zapošljavanje, također su predložene teme za ovu sjednicu Predstavničkog doma.

Dostavljen je i Izvještaj o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije (5Y) obveznica na dan 08.09.2020. godine, koji je također u najavljenom dnevnom redu.

Kad je riječ o Domu naroda, danas će biti nastavljena sedma sjednica koja je započela početkom oktobra pa prekinuta nakon što su delegati odobrili većnom glasova više zakonskih akata. To su: Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o naplati i djelimičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima, Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o faktoringu, Prijedlog zakona o sudskoj policiji u Federaciji Bosne i Hercegovine, Prijedlog zakona o zaštiti na radu i Prijedlog zakona o hemikalijama.

U preostalom dnevnom redu ove sjednice su, među drugim tačkama, više odluka o prihvatanju zaduženja na osnovu nekoliko sporazuma o zajmu Bosne i Hercegovine kod međunarodnih finansijskih institucija, vezanih za realizaciju različitih projekata u Federaciji BiH.

 

Vezane vijesti

TUZLA