Data saglasnost na Program rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2017. godinu.

Data saglasnost na Program rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2017. godinu.

Objavio: -
Foto: arhiva

Vlada FBiH dala je saglasnost na Program rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2017. godinu.

U skladu s Programom mjera za socijalno zbrinjavanje nezaposlenih osoba koje su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije poduzeća ostale ili ostaju bez posla i Operativnim programom za realizaciju Programa mjera u planskoj godini, ova pozicija je uvećana za dodatnih 20 posto od ukupno planiranih prihoda po osnovu doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti. Na toj poziciji za 2017. godinu planirana su sredstva od 17.200.000 KM.

Daljnjih 2.012.000 KM namijenjeno je za održavanje zaposlenosti osoba sa invaliditetom.
Federalni zavod za zapošljavanje će u 2017. godini nastojati pružiti podršku teže zapošljivim kategorijama nezaposlenih, prije svega mladim bez radnog iskustva, dugotrajno nezaposlenima, ženama i drugim. Planirano je da mjerama aktivne politike zapošljavanja bude obuhvaćeno oko 8.000 nezaposlenih osoba.

Cilj programa sufinansiranja zapošljavanja, samozapošljavanja i pripreme za rad je zapošljavanje 8.000 osoba sa evidencije nezaposlenih u Federaciji BiH s posebnom rodnom i socijalnom osjetljivošću radi jačanja konkurentnosti i integracije na tržištu rada, sprečavanja duge nezaposlenosti, te stvaranja uvjeta za sticanje prvog radnog iskustva.

Za realizaciju aktivnosti profesionalne orijentacije u 2017. godini planirano je 200.000 KM. Na ime sufinansiranja projekata s drugim organizacijama i institucijama, Federalni zavod planirao je za 2017. godinu 1.700.000 KM, a za analizu tržišta rada planirana su sredstva od 30.000 KM.