Delegacije Vlade TK i Vlade FBiH razgovarele o stanju u Rudniku Kreka

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Premijer Federacije BiH Fadil Novalić i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić razgovarali su danas u Sarajevu s delegacijom Tuzlanskog kantona predvođenom kantonalnim premijerom Denijalom Tulumovićem.

U delegaciji su, uz premijera Tulumovića, bili njegovi saradnici iz Vlade TK, ministar prostornog uređenja i zaštite okoliša Elvir Rožnjaković, te direktori Rudnika Kreka i firme TTU.

Glavna tema sastanka bilo je stanje u Rudniku Kreka i načini na koje Vlada FBiH i Vlada TK mogu pomoći u prevazilaženju finansijskih i organizacionih problema u funkcioniranju ovog rudnika.

Ministar Džindić izrazio je spremnost ovog ministarstva da u okviru svojih nadležnosti učini dodatne napore na izmjeni i korekcijama Zakona o rudnicima, na čemu su insistirali gosti iz TK.

Također je razgovarano i o rješavanju administrativnih prepreka kod aktiviranja eksploatacionog područja Čajić u okviru kopa Dubrave, u sastavu rudnika Kreka.

Na sastanku je bilo riječi i o budućoj saradnji TTU-a u s rudnikom Kreka, te o njegovoj ulozi u razvoju namjenske industrije Federacije BiH, saopćeno je iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.