Deviznim štedišama bit će omogućeno da verifikuju svoja potraživanja

 

Vlada Federacije BiH je utvrdila Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji BiH, koji utvrđuje 31.12.2022. godine kao krajnji rok za verifikaciju računa stare devizne štednje i stvara uslove za propisivanje novog roka za verifikaciju potraživanja starih deviznih štediša. Prijedlog je upućen Parlamentu FBiH na razmatranje po hitnom postupku.
Donošenjem ovog zakona starim deviznim štedišama će biti omogućeno da, u redovnom postupku, verifikuju svoja potraživanja, čime će direktno biti izbjegnuti troškovi po osnovu dokazivanja visine potraživanja u sudskom postupku.