Direkcija regionalnih cesta TK nastavlja sa rekonstukcijom puteva u TK

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Vlada TK danas je usvojila Izvještaj Direkcije regionalnih cesta TK za 2019. Godinu. U prošloj godini prihodi Direkcije su bili veći od 15 miliona, dok su rashodi i izdatci 23,6 miliona. Stepen realizacije projekata u prošloj godini bio je 66 posto. Urađeno je 16800 metara  regionalnih cesta od čega, je 9800 rekonstruisani dio, a 7000 metara je rehabilitovano. Na sanaciju klizišta u prošloj godini potrošeno je 345 hiljada KM, za redovno održavanje 2,7 miliona KM, a za zimsko 1,4 miliona KM. Usvojen je Godišnji plan i program održavanja i zaštite regionalnih cesta Tuzlanskog kantona kao i Program rekonstrukcije, izgradnje i obnove regionalnih cesta TK za 2020. godinu.

“Direkcija u ovoj godini ima planiran 21 projekat. Jedan je završen, to je kružna raskrsnica u Živinicama, za osam projekata je potpisan ugovor, tri izvođača su već uvedena u radove. Ukupno je planirano  8.639.935,80 KM za rekonstrukciju i rehabilitaciju cesta ove godine u Direkciji.“

Za rekonstrukcije regionalnih cesta u Tuzlanskom kantonu u ovoj godini planirana su sredstva od 8,5 miliona KM. Direktor navodi da ima i sredstava koja su preostala iz ranijih godina, te nerealizovanih kreditnih sredstava, što bi trebalo biti uloženo u rekonstrukcije ove godine. Prema novoj prekategorizaciji, Direkcija će ubuduće brinuti o oko 320 kilometara puteva u TK.

“Što se tiče kreditnih sredstava, u 2020. Godinu je preneseno više od pet miliona KM, odnosno četiri projekta. Jedan smo završili, na dva projekta koja su u toku imamo veće imovinske problem, to su tri trake Goduš- Rastošnica I imamo planirano 402 hilajde KM za sanaciju klizišta iz prošle kao I 913 hiljada iz ove godine.”,d odao je Omerčević.

Radovi na nekim dionicama regionalnih puteva su u toku, tako da pandemija nije mnogo uticala na sam tok radova. Riječ je o zadnjih 750 metara regionalne ceste Tuzla-Dokanj-Šibošnica, čime će biti asfaltiran kompletan dio ceste, Tuzla će biti spojena sa Čelićem asfaltnim putem. Tu je I rekonstrukciju ceste Gračanica-Bukva-Doborovci-Srnice. Radi se o dužini od hiljadu metara gdje su radovi bili stopirani zbog neregulisanih imovinskih odnosa. U toku su I radovi na regionalnoj cesti Banovići-Ribnica u dužini od 730 metara’.