Direktor Ajdinović: 84 federalna inspektora na graničnim prijelazima u FBiH izdali 13.841 rješenja o izolaciji

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Vezano za kontinuirane aktivnosti Federalne uprave za inspekcijske poslove, direktor Anis Ajdinović izdao je danas saopćenje za javnost, s podacima o postupanju federalnih sanitarnih inspektora.

„Federalna uprava za inspekcijske poslove nastavlja intenzivno provoditi mjere na suzbijanju širenja koronavirusa COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine u skladu s naredbama mjerodavnih tijela u BiH/FBiH.

Podsjećam, od nedjelje, 15.3.2020. godine, po donošenju odluke o obaveznom sanitarnom nadzoru svih državljana BiH, Federalna uprava za inspekcijske poslove rasporedila je inspektore iz svih 10 inspektorata na granične prijelaze, gdje ukupno 84 federalne inspektorice i inspektora u tri smjene vrše 24-satnu sanitarnu kontrolu putnika pri ulasku u Federaciju BiH.

Termalne kamere instalirane su na GP Izačić, GP Bijača, a danas i na GP Kamensko.

Zaključno s danom 21.3.2020. godine, prema do sada dostupnim informacijama, federalni sanitarni inspektori na graničnim prijelazima u FBiH izdali su ukupno 13.841 rješenja o stavljanju putnika/lica pod zdravstveni nadzor/ograničenom kretanju/izolaciji na period od 14 dana.

Nadzorima i mjerama je, prema do sad dostupnim podacima, obuhvaćeno i ukupno 1.377 lica – državljana BiH s prebivalištem u RS koji su u BiH ušli preko graničnih prijelaza u FBiH, te su podaci – spiskovi s imenima, prezimenima, i adresama lica blagovremeno dostavljeni Inspektoratu Republike Srpske na daljnje postupanje i provođenje mjera izolacije. Isto vrijedi i za 149 lica – državljana BiH s prebivalištem na području Brčko Distrikta, za koje su podaci dostavljeni Inspektoratu Brčko Distrikta.

Očekujemo nove podatke za lica državljane BiH s prebivalištem na području FBiH od strane Inspektorata RS i Inspektorata Brčko Distrikta, kojima su izdata rješenja o izolaciji od strane pomenutih organa.

Kantonalni policijski organi svakodnevno vrše kontrole lica kojima su od strane federalnih sanitarnih inspektora izdata rješenja o stavljanju pod zdravstveni nadzor/obaveznoj izolaciji, te je u tom smislu Federalnoj upravi za inspekcijske poslove do sad dostavljeno ukupno 99 zbirnih službenih zabilješki o nepoštivanju izrečenih mjera, na ime većeg broja lica. U ovom trenutku možemo potvrditi da će protiv 32 lica biti pokrenuti prekršajni postupci.

Federalna uprava za inspekcijske poslove je stvorila pravne i administrativne pretpostavke za uspostavljanje procedure upućivanja putnika u šatorske karantine po donošenju odluke nadležnih organa BiH/FBiH.

Vezano za kontrolu formiranja i kretanja cijena u FBiH, dežurni tim federalnog tržišnog inspektorata je u protekla četiri dana po prijavama građana izvršio 57 redovnih i 35 kontrolnih inspekcijskih nadzora u apotekama i drugim prodajnim objektima, u okviru kojih je izrečeno ukupno 59 prekršajnih naloga u iznosu od 133.700,00 KM. Kod 35 subjekata nadzora nisu utvrđene nepravilnosti u poslovanju, odnosno, utvrđeno je da prijave građana nisu bile utemeljene.

Ovim putem želim zahvaliti našim inspektoricama i inspektorima koji ulažu maksimalne napore 24 sata dnevno na prvoj liniji odbrane protiv širenja pandemije.

Zahvaljujem i kantonalnim policijskim i inspekcijskim organima, Graničnoj policiji BiH, Federalnoj upravi civilne zaštite i svim drugim organima i institucijama s kojima blisko sarađujemo na suzbijanju širenja pandemije i zaštiti zdravlja stanovništva BiH“, kazao je direktor Anis Ajdinović.

 

Tabela: Pregled izdatih rješenja o izolaciji na dan 21.3.2020. godine

Granični prijelaz Broj rješenja
GP BIJAČA 59
GP ORAŠJE 263
GP IZAČIĆ 93
GP KAMENSKO 144
GP GORICA 35
GP BOSANSKI ŠAMAC 368
GP VELIKA KLADUŠA 134
GP DOLJANI 29
GP BOSANSKO GRAHOVO 11
GP OSOJE 65
GP GABELA POLJE 11
GP ČEPIKUĆE 11
GP NEUM I 4
GP NEUM II 40
GP IVANICA 45
GP AERODROM SARAJEVO 259
MC HALILOVIĆI 6
UKUPNO: 1.577

 

Molimo građane da sve uočene nepravilnosti prijave na sljedeće kontakte FUZIP:

– telefon za prijave: 033 /22 66 44 (otvoren 24 sata)

– e-mail: [email protected]

– poštom, na adresu Fehima ef. Čurčića br. 6. Sarajevo.