15.5 C
Tuzla
03.10.2022.

Djeca ne smiju biti uključena u izborne aktivnosti

Političke partije, partijski lideri i nezavisni kandidati imaju odgovornost da obezbijede da nijedno dijete ne bude izloženo bilo kakvoj zloupotrebi, povredi ili opasnosti tokom političkih aktivnosti, poručila je danas Ombudsman za djecu Republike Srpske Gordana Rajić povodom početka kampanje za oktobarske opšte izbore.

Rajićeva je istakla da Konvencija o pravima djeteta daje djeci pravo na informisanje i učešće u svim pitanjima koja ih se tiču, uključujući i politiku, i da se to mora ostvarivati u skladu sa dječijim pravom na zaštitu od manipulacije, zlostavljanja i eksploatacije, saopšteno je iz institucije Ombudsman za djecu Republike Srpske.

“Političari treba da obeshrabruju učešće djece u svim političkim skupovima i drugim masovnim okupljanjima. Takođe, ne bi trebalo da tokom kampanje posjećuju obrazovne i druge ustanove u kojima borave djeca, osim u prilikama kada takve posjete koriste u svrhu pružanja podrške vaspitno-obrazovnom, socijalnom ili drugom sistemu podrške”, rekla je Rajićeva.

Ona je naglasila da političari ne bi trebalo da šalju poklone djeci, njihovim roditeljima ili licima koja rade u obrazovnom sistemu, niti da nude bilo kakve druge pogodnosti.

Rajićeva je istakla da političari posebno ne bi trebalo da se fotografišu sa djecom, bez obzira na eventualnu saglasnost roditelja, jer u navedenim slučajevima osim zloupotrebe djece u političke svrhe dolazi i do povrede prava na privatnost djeteta.

“Stoga apelujemo na sve političke stranke, javnost i medije da u izbornoj kampanji za opšte izbore ne koriste /zloupotrebljavaju/ djecu u izbornim aktivnostima, te da aktivnosti usmjere na kreiranje programa koji će imati za cilj stvaranje podsticajnog i sigurnog okruženja za djecu, te obezbjeđenje adekvatnih mehanizama za efikasniju zaštitu i ostvarivanje prava djece zagarantovanih Konvencijom”, dodala je Rajićeva.

Opšti izbori u BiH zakazani su za 2. oktobar.

Izvor: RTV Slon/Nezavisne

POSLJEDNJE DODANO