Djeci sa smetnjama u razvoju omogućen dolazak u Zavod do 21 godine života

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Izmjenama Zakona o osnivanju JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla, koje su usvojene na jučerašnjoj sjednici Skupštine TK, bit će omogućeno učenicima ove ustanove da i nakon završenog devetog razreda dolaze na nastavu u Zavod, odnosno profesionalno osposobljavanje i rehabilitaciju do navršene 21 godine života. Ove izmjene uslijedile su nakon apela roditelja čija djeca po završetku osnovnog školovanja, neće pohađati srednju školu. Prema riječima resorne kantonalne ministrice Fahrete Brašnjić završena je analiza na osnovu koje je Zavod izradio poseban plan i program po kojem bi radio sa ovom djecom, a ukoliko bude potrebe nakon što program počne sa realizacijom bit će omogućeno I novo zapošljavanje stručnog osoblja u Zavodu.