Dječija nedjelja u Tuzli od 7. do.10. oktobra

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Kada je u pitanju zaštita prava djece saradnja vladinog i nevladinog sektora je nužna, a jedan od primjera dobre prakse je Protokol o postupanju u slučajevima skitnje, prosjačenja i radne eksploatacije djece koji su još 2014. godine potpisali Udruženje Zemlja djece, resorna ministarstva, MUP TK, Centar za socijalni rad i lokalne zajednice, a što je rezultiralo otvaranjem Prihvatilišta za djeu u Centru za socijalni rad Tuzla. Usluge ovog prihvatilišta do danas je koristilo 140 djece, a svakodnevno na opservaciji pristiglih slučajeva rade članovi radne grupe iz svih relevantnih ustanova.

 

„Ova radna grupa je bazirana na područje grada Tuzla i svi oni problemi koje mi kao stručnjaci smatramo da su prioritet gdje možda jedna sama služba ne može riješiti, onda tražimo pomoć od drugih stručnjaka koji su sudionici u ovoj grupi“, izjavila je

Amira Hodžić, Centar za socijalni rad Tuzla.

 

Kao i prethodnih godina u okviru kantonalnog programa Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK, Udruženje Zemja djece će obilježiti Dječiju nedjelju u periodu od 7. do 10. oktobra kroz tradicionalnu manifestaciju „Dječiji život nije šala i mi imamo svoja prava“.

 

„Ove godine Dječiju nedjelju obilježavamo festivalskim aktivnostima koje počinju danas otvaranjem u 11 sati na prostoru stadiona Telex, a odmah nakon otvaranja uslijedit će Igre bez granica na stadionu Telex, a zatim sljedeća tri dana imamo cijeli spektar aktivnosti na Trgu slobode za svu djecu“, kazala je Sabiha Srna, Udruženje Zemlja djece BiH.

 

Kreativni i muzički kutak, Mala škola slikanja, facepainting, Čovječe ne ljuti se, samo su dio festivalskih aktivnosti koje će se održat uz podršku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK, a po prvi put učešče je uzelo i Federalno minsistarstvo rada i socijalne politike.

 

„Sredstva Dječije nedjelje prikupimo od obveznika poslodavaca u toku mjeseca oktobra. Vama je poznato da poslodavci na sve karte u javnom i privatnom prevozu, na ulaznice, nosače zvuka plaćaju 1% i obavezni su do 15. oktobra da uplate na poseban račun. Prošle godine za ove namjene je prikupljeno 24 700 KM“, izjavila je Suada Selimović, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK.

 

Kroz spektar festivalskih aktivnosti edukativnog, kulturnog i zabavno rekreativnog karaktera Udruženje Zemlja djece će uz saradnju sa školama i organizacijama koje rade sa djecom sa poteškoćama u razvoju promovistai dječija prava i ukazati na njihovo sve učestalije kršenje pozivajući se na odgovornost, međunarodne konvencije, domaće zakonodavstvo i zaštitu posebno ugroženih kategorija djece.