Dječiji doplatak u TK za sada ostaje 20 KM, je li moguće povećanje u 2020. godini?

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Prva tri sata današnje sjednice Skupštine TK ovaj put obilježena su podnošenjem inicijativa i poslaničkih pitanja, a najviše se govorilo o Inicijativi za povećanje dječijeg doplatka.

Osnovni dječiji doplatak u Tuzlanskom kantonu iznosi 20 KM po djetetu, osim za porodice koje imaju troje i više djece gdje je taj iznos 40 KM po djetetu, te 50 KM za djecu sa poteškoćama u razvoju. Nadležno resorno ministarstvo uputilo je zahtjev Vladi za povećanje doplatka za 5 KM u narednoj godini.

”Nadam se da će Ministarstvo finansija i Vlada smoći snage i u Budžet ubaciti i povećati za 5 KM. Međutim na sjednici Skupštine, rekao sam da osim Vlade, odnosno zakona koji su na nivou kantona, zavise i od zakona na nivou FBiH”, kaže Admir Hrustanović, ministar za rad, socijalnu politiku i povratak TK.

Zakonom je predviđeno da minimalan dječiji doplatak bude od 2,5 do 5 posto prosječne isplaćene plate u Federaciji BiH u prethodnoj godini. Iznos od 20 KM je manji od tog minimalnog procenta, kažu poslanici iz opozicione Socijaldemokratske partije i traže hitno povećanje dječijeg doplatka. Uputili su inicijativu za povećanje doplatka sa 20 na 40 KM mjesečno po djetetu, što je na sjednici Skupštine odbijeno.

”Dvadeset KM smatramo da ne znači ništa, ne znači ni 40 KM. Mi smo tražili onaj minimum minimuma da se ispoštuje. Nismo išli namjerno ka izmjeni Zakona zato što bi ta procedura trajala puno duže, pošto Odluku o isplatu minimalnog dječijeg doplatna Ministarstvo određuje. Mi smo htjeli nekom ubraznom proceduromda idemo, da bi već od idućeg mjeseca se mogla obezbijediti sredstva od 40 KM”, navodi Azra Okić, poslanica SDP-a u Skupštini TK.

U Stranci demokratske akcije smatraju kako bi, da je usvojena ova inicijativa, došli u situaciju da nema novca za isplatu jer bi to bilo novo opterećenje za Budžet, a da ranije nije planirano.

”Mi smo kazali da ovaj vid pomoći djece treba popraviti u odnosu na prethodnu godinu, ali u isto vrijeme nam je bitno kakav je stav resornog ministarstva odnosno institucija koje će to predložiti. Bojimo se da smo na ovaj način otvorili drugu problematiku, koja podrazumijeva, izaći ćemo sa inicijativom, predložit ćemo, u isto vrijeme nećemo imati jasnu projekciju, usvojit ćemo to i onda od toga neće biti ništa”, ističe Midhat Čaušević, poslanik SDA u Skupštini TK.

Prijedlog Stranke demokratske akcije je da se izvrši revizija onih koji dobijaju dječiji doplatak.

”Na način da zaista oni koji imaju potrebu da ostvare to pravo, a oni koji nemaju potrebu ali su zbog tako postavljenih zakonskih rješenja u mogućnosti da konzumiraju to pravo, da im se to oduzme i onda bismo došli do sistemskog rješenja gdje bi zaista oni koji primaju dječiji dodatak ostvarili pravo u puno većem iznosu nego se sad predlaže”, navodi Čaušević.

Godišnje se za dječiji doplatak u Tuzlanskom kantonu iz Budžeta izdvoji 4,7 miliona KM, a povećanje od samo 5 KM mjesečno po djetetu značit će novo izdvajanje od oko 800 hiljada iz kantonalne kase. U nadležnom ministarstvu ističu da isplata dječijeg doplatka sada ide redovno, za razliku od ranijeg perioda kada je bilo kašnjenja u isplati. Na sjednici zakonodavne vlasti također je prihvaćena Analiza stanja u oblasti socijalne i dječije zaštite na području kantona sa programom mjera. Ona podrazumijeva i bolji položaj hraniteljskih porodica i djece koja su smještena u te porodice.

Pored tema iz socijalne zaštite, na sjednici je bilo govora i o zdravstvu odnosno zdravstvenom stanju stanovništva, te o stanju trgovačke, zatim turističko-ugostiteljske djelatnosti, te o stanju u oblasti kulture i sporta.