22 C
Tuzla
23.05.2022.

DKPTBiH – Poduzete sve potrebne mjere za osiguranje izbornog procesa

Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine (DKPTBiH) je, u skladu s nadležnostima, poduzela sve neophodne mjere i aktivnosti na planu osiguranja provedbe Lokalnih izbora u BiH.

U vezi s tim, formiran je Operativni štab akcije „Lokalni izbori 2020“ sa sjedištem u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH sa zadatkom da se poduzmu sve potrebne mjere i radnje u cilju pravilnog i zakonitog izvršavanja poslova i zadataka na osiguranju kompletnog izbornog ciklusa Lokalnih izbora u BiH, potvrđeno je Feni u Direkciji.

Kako iz DKPT-a navode, organizacijske pripreme izvršene su u skladu s inicijativom Centralne izborne komisije BiH, odnosno predsjedavajućeg Radne grupe za praćenje realizacije zadataka iz nadležnosti institucija i policijskih tijela u BiH u provođenju Lokalnih izbora u BiH.

– Sve policijske agencije u saradnji sa Obavještajno sigurnosnom agencijom BiH (OSABiH) u kontinuitetu vrše prikupljanje informacija od značaja za sigurnost izbornog procesa – ističu iz DKPT-a BiH.

Istovremeno, navode kako se međuagencijskom razmjenom podataka i informacija, zasada, nije došlo do informacija koje bi ukazivale na konkretne namjere, aktivnosti i prikrivene planove organizacija, grupa ili pojedinaca koji su usmjereni na direktno, ili indirektno ugrožavanje priprema i samog održavanja Lokalnih izbora.

Iz DKPT-a potcrtavaju kako su sve aktivnosti Operativnog štaba akcije „Lokalni izbori 2020“ sa sjedištem u Direkciji dosad izvršene planiranom dinamikom.

Naime, DKPTBiH je u saradnji sa svim policijskim agencijama izvršila pratnju transporta dostave osjetljivog i neosjetljivog glasačko materijala na relaciji od Skladišta CIK-a lociranog u Istočnom Sarajevu do gradova/općina u BiH, a paralelno su izvršene potrebne pripreme za osiguranje transporta povrata osjetljivog glasačkog materijala od gradova/općina do Skladišta CIK-a počevši od 16. novembra 2020. godine.

Iz DKPT-a nadalje pojašnjavaju kako su Federalna uprava policije (FUP), Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (MUPKS) i Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH preduzele su sve potrebne mjere na stalnoj fizičkoj zaštiti Glavnog centra za brojanje u Zetri kao i mjere osiguranja na kontrolnom punktu u Glavnom centru za brojanje.

Navode, također, da Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUPRS) vrši stalnu fizičku zaštitu Skladišta CIK-a BiH u Istočnom Sarajevu, te da sve policije agencije u zonama svoje odgovornosti u kontinuitetu ostvaruju saradnju sa općinskim izbornim komisijama, kao i s predsjednicima i članovima biračkih odbora, a sve radi osiguranja izbornog procesa i održavanja javnog reda i mira.

– Na dan izbora, 15. novembra, počevši od 07:00 sati u Situacionom centru Direkcije bit će organizovano stalno zasjedanje Operativnog štaba kako bi se osigurala razmjena svih sigurnosnih informacija u vezi provedbe Lokalnih izbora, a koje će objedinjene biti blagovremeno dostavljene CIK-u BiH, rečeno je Feni u DKPT-u BiH.

POSLJEDNJE DODANO