Do kraja oktobra 2019. zabilježeno čak 48 slučajeva kršenja novinarskih prava u BiH

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Novinari u BiH svakodnevno su izloženi različitim napadima, a prema podacima Linije za pomoć novinarima, do kraja oktobra 2019. godine zabilježeno je čak 48 slučajeva kršenja novinarskih prava i medijskih sloboda. Nekažnjivost napada na novinare predstavlja jednu od najvećih prijetnji slobodi izražavanja širom svijeta.

Međunarodni dan za okončanje nekažnjavanja zločina protiv novinara je utvrđen u novembru 2013. godine od strane Generalne skupštine Ujedinjenih naroda. Od tada pa do danas, u svijetu se obilježava ovaj dan, čime se želi podići svijest o ovom problemu. Cilj obilježavanja ovog dana jeste spriječiti napade protiv novinara te početi sa kažnjavanjem počinitelja ovih napada.