„Dobrodošlicu“ novim akcizama bh. vozači iskazuju gužvama na benzinskim pumpama

„Dobrodošlicu“ novim akcizama bh. vozači iskazuju gužvama na benzinskim pumpama

Objavio: -
Foto: Benzinska pumpa u Tuzli/ 16:45 31.01.2018- RTV Slon

Novi Zakon o akcizama, nakon godinu dana paralmentarne procedure, izmjena i dopuna i pet pokušaja usvajanja, da bi konačno bio usvojen u decemebru 2017. godine, na snagu će stupiti sutra, 1. februara.

Novi Zakon znači i nove, veće cijene goriva u Bosni i Hercegovini. Iz Udruženja prometnika naftnih derivata Federacije BiH smatraju da je riječ o sasvim logičnom potezu i u ovom trenutku riječ je o 15 feninga plus PDV što je nekih 18,5 feninga za koliko je poskupila nabavna cijena na dizelu, a na benzinu nešto više. Na taj način realno je očekivati više cijene uz eventualna manja odstupanja ovisno od poslovne politike pojedine kompanije.

Novi Zakon o akcizama donosi i plaćanje akciza za derivate na koje do sada nisu plaćane , pa će tako autoplin po kilogramu imati 40 feninga putarine koju dosad nije imao. To je po litru nekih 22 feninga plus PDV, odnosno 25 feninga koliko mu je porasla nabavna cijena. Nove cijene, barem sudeći po prvim reakcijama vozača veću su počele zadavati glavobolje, pa se u na svim benzinskim pumpama mogu primjetiti veće gužve.

Iz Uprave za indirektno oporezivanje podsjećaju da su svi dobavljači morali napraviti popsine liste zaliha goriva i derivata, odnosno presjeke stanja.

Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH, na snagu stupa odnosno primjenjuje se i Pravilnik o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH, koji se direktno odnosi na porezne obveznika i druge osobe koji se bave prometom naftnih derivata, tečnog naftnog plina, biogoriva i biotečnosti.

Shodno odredbama člana 45a. Zakona i članova 66a. i 66b. Pravilnika, sve pravne osobe (bilo da su registrovana kao obveznici akcize ili ne) koja se bave prometom naftnih derivata, uključujući i tečni naftni plin, biogoriva i biotečnosti dužna su na dan 01.02.2018. godine popisati zatečene zalihe ovih akciznih proizvoda čijim prometom se bave i popisne liste dostaviti u UINO, pripadajući regionalni centar, u roku od sedam dana od dana izvršenog popisa.

Pri vršenju popisa akciznih proizvoda neophodno je imati u vidu izmjene nastale stupanjem na snagu Zakona, i to:

Članom 2. Zakona uveden je novi akcizni proizvod – biogoriva i biotečnosti, dok je članom 3. Zakona uveden novi naftni derivat kao akcizni proizvod – tečni naftni plin iz tarifnog broja 2711 (za pogon motornih vozila).

Članom 5. Zakona povećana je akciza na lož ulje (EL i LS) sa ranijih 0,30 KM na 0,45 KM (član. 17. stav 1. tačka e) Zakona o akcizama u BiH). Istim članom propisana je akciza na tečni naftni plin za pogon motornih vozila (član. 17. stav 1. tačka f) Zakona o akcizama u BiH) u iznosu 0,00 KM i akciza na biogoriva i biotečnosti u iznosu 0,30 KM/litri proizvoda (član. 17. stav 1. tačka g) Zakona o akcizama u BiH).

Članom 7. Zakona mijenja se član 35. Zakona, kojim se propisuju osnovica i iznosi putarine na akcizne proizvode. Putarina kao vrsta indirektnog poreza plaća se na sljedeće akcizne proizvode:
• motorni benzini, uključujući i bezolovni, nezavisno od oktanske vrijednosti i komercijalnog naziva,
• dizel goriva i ostala plinska ulja,
• tečni naftni plin za pogon motornih vozila, i
• biogoriva i biotečnosti.

Putarina na sve navedene proizvode plaća se u iznosu od 0,15 KM po litru proizvoda za puteve i 0,25 KM po litru proizvoda za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva (ukupno 0,40 KM za putarine), osim tečnog naftnog plina za pogon motornih vozila na koji se oba pomenuta iznosa putarine plaćaju po kilogramu.

Slijedom navedenih odredbi, osobe koja se bave prometom naftnih derivata, biogoriva i biotečnosti dužna su na dan 01.02.2018. godine izvršiti popis zatečenih zaliha naftnih derivata, biogoriva i biotečnosti i izvršiti obračun akcize i putarine prema odredbama Zakona.