Dogovoren niz aktivnosti na privlačenju stranih investicija u BiH

Dogovoren niz aktivnosti na privlačenju stranih investicija u BiH

Objavio: -

Na sastanku premijera Federacije BiH Fadila Novalića s delegacijom Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA), koju je predvodio direktor Gordan Milinić, dogovoren je niz zajedničkih aktivnosti Vlade Federacije BiH i FIPA na privlačenju stranih investicija u Bosnu i Hercegovinu u cilju smanjenja broja nezaposlenih i povećanju životnog standarda građana.

Vlada Federacije BiH priprema sveobuhvatne reforme u oblasti poslovnog okruženja, koje će ubrzati administraciju u pružanju usluga stranim investitorima, ubrzati registracije preduzeća, izdavanje radnih i građevinskih dozvola i drugih dokumenata. Zakonski se reguliše sistem tzv. one-stop shop registracije preduzeća, te rad privrednih društava i rad privrednih sudova.

Milinić je upoznao premijera FBiH o poslovnim planovima FIPA-e, o podršci koju Agenciji pruža Vijeće ministara BiH i strane ambasade u BiH, kao i o uspostavljenim kontaktima s potencijalnim stranim investitorima koji su posjetili FIPA-u i koji su iskazali interes za ulaganjem u BiH.

Uime Vlade FBiH premijer Novalić je izrazio punu podršku naporima FIPA-e na uspostavljanju kontakata i pronalasku stranih investitora, te istakao potrebu zajedničkog rada i saradnje na ovim pitanjima.

Novalić je predstavio plan FBiH da u Rajlovcu i Hadžićima uspostavi bescarinske zone. Vlada takođe priprema i pregled investicionog potencijala Federacije BiH, koji će biti od velike pomoći i FIPA u prezentiranju mogućnosti za investiranje stranim investitorima.