Dom naroda podržao nacrt izmjena zakona o transplantaciji organa u FBiH

Dom naroda podržao nacrt izmjena zakona o transplantaciji organa u FBiH

Objavio: -

Dom naroda Parlamenta Federacije BiH u formi nacrta odobrio je izmjene i dopune Zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja koje se tiču pretpostavljenog darivanja organa.

– Izmjene su inicirali članovi Udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika FBiH. Na hemodijalizi je više od 1.300 pacijenata iz Federacije i taj broj stalno raste. To znači da pacijenti moraju ići na hemodijalizu svaki drugi, treći dan – kazala je direktorica Centra za transplantacijsku medicinu, Lada Sarajlić.

Važeći Zakon ima model informiranog pristanka koji podrazumijeva da se ljudi za života izjašnjavaju o želji da doniraju organe. U tom slučaju se vodi registar potencijalnih donora nakon smrti, koji još nije napravljen, te se trenutno transplantacija vrši isključivo uz suglasnost porodice.

Zato Udruženje traži zakonske izmjene –  da se umjesto tog informiranog pristanka uvede pretpostavljeni pristanak, što je praksa većine evropskih zemalja.

To podrazumijeva da se oni koji ne žele da doniraju organe tokom života trebaju izjasniti o tome. U tom slučaju se vodi registar nedarivatelja. Svi ostali koji se nisu izjasnili samim tim daju pristanak i oni su potencijalni donori.

Budući da trenutno na listi čekanja za transplantaciju bubrega ima oko 300 bolesnika, Sarajlić kaže da bi takvim bolesnicima bila itekako korisna primjena pretpostavljenog darivanja organa.

Primjenom tog načela, stoji u nacrtu, povećao bi se broj transplantacija u Federaciji, gdje je 2.000 ljudi na dijalizi, a donorska mreža ne funkcionira.

Građani nisu upoznati da li se taj pretpostavljeni pristanak krši sa vjerskim principima, istaknuto je tokom raspave.

Delegati su tokom rasprave bili saglasni da treba doći do podizanja svijesti ljudi o darivanju organa, odnosno davanju dozvole za transplantaciju organa.

U tom cilju, mora se raditi na većoj informiranost stanovništva, jer se „ovdje ne radi samo o potencijalnim donatorima kako se obično misli“.

Sve aktivnosti u procesu darivanja organa, trebaju se utvrditi putem donorske mreže.

Zakon o transplataciji organa i tkiva u svrhu liječenja, koji je donesen 2009. godine, potrebno je izmijeniti i jer su donesene nove direktive Evropske unije vezano za organe.

Nacrt će biti upućen u javnu raspravu od 60 dana ako ga usvoji i Predstavnički dom Parlamenta FBiH.

Izvor: RTV Slon / Fena