Donacija 14 crteža autora Sadka Hadžihasanovića Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla/FOTO/

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Autor Sadko Hadžihasanović donirao je Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla 14 umjetničkih radova – crteža. Direktor JU Centar za kulturu Tuzlapreuzeli su umjetnička djela ovog autora a riječ je o kako je navedeno iz Centra za kulturu Tuzla, vrlo vrijednim i zanimljivim crtežima.