15.5 C
Tuzla
22.05.2022.

Donesen provedbeni akt za realizaciju podrške majkama porodiljama

Na današnjoj sjednici Vlada TK je donijela Uredbu o visini, uslovima, kriterijima i postupku realizacije dodatne novčane pomoći zaposlenoj majci porodilji i novčane pomoći nezaposlenoj majci porodilji.

Radi se o provedbenom aktu koji detaljno propisuje realizaciju mjere Kantonalne vlade o osiguranju novčane naknade za sve porodilje u našem kantonu. Kako je to ovom uredbom definisano, nezaposlene majke imat će novčanu pomoć, dok će zaposlene majke porodilje imati pravo na dodatnu novčanu pomoć do iznosa prosječne plaće u FBiH iz prethodne godine.

Dodatnu novčanu pomoć utvrdit će centri za socijalni rad rješenjem o utvrđivanju iznosa naknade plaće, na osnovu dokumentacije koja je potrebna za ostvarivanje tog prava bez podnošenja posebnog zahtjeva, a za novčanu naknadu nezaposlene majke ili druge osobe koje mogu koristiti to pravo će centrima podnositi zahtjev za ostvarivanje ovog vida podrške.

POSLJEDNJE DODANO