12.8 C
Tuzla
09.06.2023.

Donesena Uredba kojom se uređuje popis tradicionalnih zanata kao i uslov za njihovo obavljanje

Na prijedlog Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, a na osnovu novog Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima FBiH, Vlada FBiH donijela je Uredbu kojom se uređuje lista tradicionalnih i starih zanata, kao i uslovi za njihovo obavljanje. . Spisak tradicionalnih i starih zanata po vrstama je u skladu sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti FBiH.

Kako je propisano Uredbom o zaštiti starih zanata, za obavljanje tradicionalnih i starih zanata potrebno je imati srednju stručnu spremu trećeg ili četvrtog stepena ili viši stepen od propisanog.

Ako je posebnim propisom, zavisno od djelatnosti, propisana najmanje osnovna škola, odgovarajuća stručna sprema, odnosno dodatni uslovi za obavljanje djelatnosti, ti uslovi moraju biti ispunjeni.

Obrtnici koji se bave tradicionalnim i starim zanatima mogu, u skladu sa Zakonom o zanatstvu i srodnim djelatnostima u FBiH, polagati majstorski ispit pred komisijom koju je osnovala srednja stručna škola ili ustanova za obrazovanje odraslih koja je verifikovana za ove poslove u skladu sa važećim propisima u području obrazovanja i obrazovanja, u suradnji sa Županijskom obrtničkom komorom.

Zanatlije kojima je do dana stupanja na snagu Zakona izdata dozvola za bavljenje tradicionalnim i starim zanatima, mogu nastaviti da se bave zanatima, iako ne ispunjavaju potrebne uslove u vezi sa obrazovanjem. Također, majstorski ispit se u potpunosti priznaje zanatlijama koji su ga položili prema propisima koji su važili do dana primjene Zakona.

Inače, na listi tradicionalnih i starih zanata, koja je sastavni dio Uredbe, nalaze se 23 vrste djelatnosti.

POSLJEDNJE DODANO

error: Upozorenje: Zaštićen sadržaj!!