Donesene odluke za finansiranje projekata u školama TK

Donesene odluke za finansiranje projekata u školama TK

Objavio: -
Foto: arhiva

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je više odluka koje se odnose na finansiranje projekata u školama TK.  Donesena je Odluka o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2016. godinu za finansiranje projekta „Rekonstrukcija azbestnog krova i stolarije u OŠ Lukavica” za JU OŠ „Lukavica” Gračanica u iznosu 128.110,78 KM, dodijeljene od Ambasade Japana u BiH.

Vlada je odobrila usmjeravanje dijela donacije, u Budžet Tuzlanskog kantona za 2016. godinu, na ime sufinansiranja projekta „Savjetovalište za roditelje” za JU OŠ „Kreka” Tuzla u iznosu 2.868,00 KM, dodijeljene od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

Odobreno je usmjeravanje donacije, u Budžet Tuzlanskog kantona za 2016. godinu za sufinansiranja projekta „Popunjavanje školske lektire” za JU OŠ „Džakule” Gračanica u iznosu 2.630,00 KM, dodijeljene od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o usmjeravanju donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2016. godinu na ime sufinansiranja projekta „Opremanje kabineta učenika sa posebnim potrebama” za JU OŠ „Banovići” Banovići u iznosu 4.000,00 KM, dodijeljene od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.