Donirana dva automobila za rad centara za razvoj inkluzivnih praksi u TK

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Djeca s poteškoćama u razvoju imaju pravo da pohađaju kvalitetno inkluzivno obrazovanje i da budu uključena u sve asprekte društva. Ipak, u BiH mnoga su djeca i njihove porodice isključeni iz odgojno-obrazovnog procesa i ne dobijaju adekvatnu podršku u zajednici.

Projekat inkluzija za sve-Inskulzivno obrazovanje za svu djecu u u BiH predviđa uspostavu dva centra za razvoj inkluzivnih praksi u Banovićima i Gradačcu koji će pružati savremene servise podrške djeci i porodicama, vrtićima, školama kao i široj lokalnoj zajednici. Na tom putu prvi koraci već su učinjeni, te su predstavnici organizacije Save the children ovim centrima donirali dva automobila.

„Dva vozila koja danas uručujemo Ministartvu će biti korištena za mobilne timove u Banovićima i Gradačcu gdje će se otvoriti centri za razvoj inkluzivnih praksi koji će vozila koristiti za obilazak terena i komunikaciju sa predškolskim i osnovnim ustanovama i podršci profesionalaca djeci koja su uključena u obrazovni sistem, a imaju poteškoće u razvoju“, izjavila je Andrea Žeravčić, direktorice Ureda za sjeverozapadni Balkan Organizacije Save the Children.

Potpisivanje sporazuma o donaciji vozila dio je aktivnosti na podršci Ministartva obrazovanja i nauke TK u realizaciji sedmogodinjeg plana i provedbi Strategije za uključivanje djece s poteškoćama u razvoju u obrazovanju koju je Skupština TK usvojila 2018. godine.

„Ova današnja aktivnost svakako je potvrda našeg opredjeljanja i Ministartsva i Vlade da djeci koja imaju posebne obrazovne potrebe omogućimo što bolje uvjete za rad i za boravak u našim ustanovama“, kazao je Zlatan Muratović, minsitar obrazovanja i nauke TK.

Selma Hodžić, zaposlenica Zavoda za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju istakla je da će ova donacija značit djeci i roditeljima, ali i nastavnicima kojima će se pružati podrška kad je u pitanju inkluzivno obrazovanje.

Save the Children trenutno podržava rekonstrukciju dva objekta koje je odabralo resorno ministarstvo, gdje će se u naredna tri mjeseca otvoriti centri u kojima će se pružati stacionarne usluge rehabilitacije djece sa poteškoćama u razvoju, što je ogroman napredak i novina na području Tuzlanskog kantona, s obzirom da se većina takvih uslugu do sada pružala jedino u Tuzli.